English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. birželio 2 d., antradienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Vidurdienio g. 25, Palangoje (kadastrinis Nr. 2501/0039:117), formavimo ir pertvarkymo projektas, patvirtintas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VIDURDIENIO G. 25, PALANGOJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

2015 m. vasario 17 d. Nr. A1-158

Palanga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 6 dalimi ir 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 ir 72 punktais bei atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. vasario 6 d. žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-679-(8.16),

t v i r t i n u žemės sklypo Vidurdienio g. 25, Palangoje (kadastrinis Nr. 2501/0039:117), formavimo ir pertvarkymo projektą:

Projekto rengimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.Projekto rengimo iniciatorius – Kostas Raškauskas.Projekto pavadinimas – žemės sklypo Vidurdienio g. 25, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektas.Projekto rengėjas – UAB „Gistama“ (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-FP-782).Pertvarkoma teritorija – įsiterpusio valstybinės žemės sklypo suformavimas ir jo sujungimas su žemės sklypu Vidurdienio g. 25, Palanga (plotas – 0,0800 ha). Žemės sklypo savininkas – Kostas Raškauskas, žemės sklypo plotas po sujungimo – 0,0899 ha.Prieš ir po Projekto rengimo žemės sklypo Vidurdienio g. 25, Palangoje (kadastrinis Nr. 2501/0039:117), pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.Pertvarkomo žemės sklypo specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

7.1. kurortų apsaugos zona (sąlygų XVI skyrius);

7.2. požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius);

7.3. ryšių linijų apsaugos zona (sąlygų I skyrius);

7.4. elektros linijų apsaugos zona (sąlygų VI skyrius);

7.5. dujotiekių apsaugos zona (sąlygų IX skyrius);

7.6. vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona (sąlygų XLIX skyrius).

Nustatytas servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 222).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

Direktoriaus pavaduotojas ,

pavaduojantis Direktorių                                                             Bronius Martinkus

 

Priedas Nr. 1

Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-23 11:15:03

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8563535
Šiandien apsilankė: 201
Dabar naršo: 17
Sprendimas: IDAMAS
module_name: name
module_name: m_article
[palanga] - m_article... ok.
module_name: m_faq
[palanga] - m_faq... ok.
module_name: m_text
[palanga] - m_text...