English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Putinų takas 474, Palanga DP

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 49-ASIS POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUTINŲ TAKAS 474 (KADASTRINIS NR. 2501/0041:157), PALANGOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2010m. rugpjūčio 19 d. Nr. T2-254

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010 m. kovo     2 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-479, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e nd ž i a:

1. Patvirtinti žemės sklypo Putinų takas 474 (kadastrinis Nr. 2501/0041:157), Palangoje, detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Plano rengėjas – UAB „Vakarų regiono projektai“.

2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. T2-275 „Dėl žemės sklypo Putinų takas 474 detaliojo plano patvirtinimo“, kiek tai susiję su žemės sklypu Putinų takas 474 (kadastrinisNr. 2501/0041:157), Palangoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308;2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnio 1 dalimi, sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Meras                                                       Vytautas Stalmokas

Priedas

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

7-OJO ŠAUKIMO 8-ASIS POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUTINŲ TAKAS 474, PALANGOJE, DETALIUOJU PLANU SUPLANUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES, BŪDO IR POBŪDŽIO NUSTATYMO

2011 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T2-143

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 24 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2004, Nr. 152-5546; 2011, Nr. 8-333), 15 punktu bei atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. T2-254 patvirtinto žemės sklypo Putinų takas 474, Palangoje, detaliojo plano sprendinius ir Rimvydo Grikšo 2011 m. liepos 26 d. prašymą, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti 1,7865 ha ploto žemės sklypo Putinų takas 474 (kadastro Nr. 2501/0041:157), Palangoje, detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties.

2. Nustatyti žemės sklypo Putinų takas 474 (kadastro Nr. 2501/0041:157), Palangoje, detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų naudojimo būdą ir pobūdį:

2.1. žemės sklypuose Nr. 1 – Nr. 12 pagal detaliojo plano sprendinius – gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

2.2. žemės sklypuose Nr. 13 ir Nr. 14 pagal detaliojo plano sprendinius – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.

3. Nustatyti, kad žemės sklypuose Nr. 1 – Nr. 14 pagal detaliojo plano sprendinius, valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai išsaugojami.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                                                                                                                                     Šarūnas Vaitkus

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2011-10-17 09:32:32

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8551977
Šiandien apsilankė: 600
Dabar naršo: 20
Sprendimas: IDAMAS