English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. birželio 2 d., antradienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Vaivorykštės g. 15, Palangoje, Patvirtintas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VAIVORYKŠTĖS G. 15, PALANGOJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 14 d. Nr. A1-780

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 6 dalimi ir 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 ir 72 punktais bei atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. birželio 16 d. žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-2962-(8.16),

t v i r t i n u žemės sklypo Vaivorykštės g. 15, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektą:

Projekto rengimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.Projekto rengimo iniciatorius – Gintaras Tutlys.Projekto pavadinimas – žemės sklypo Vaivorykštės g. 15, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektas.Projekto rengėjas – UAB „Geometra“ (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-FP-818).Žemės sklypo Vaivorykštės g. 15, Palangoje (kadastrinis Nr. 2501/0017:225, plotas – 2,0628 ha.), savininkai – Gintaras Tutlys, Lolita Tutlienė, Edita Gložaitienė.Prieš Projekto rengimą planuojamos teritorijos pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.Pagal Projektą naujai suformuotų žemės sklypų plotai, pagrindinė žemės naudojimo paskirtys, naudojimo būdai:

7.1. žemės sklypo Nr. 1: plotas – 0,1531 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

7.2. žemės sklypo Nr. 2: plotas – 0,1531 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

7.3. žemės sklypo Nr. 3: plotas – 0,1532 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

7.4. žemės sklypo Nr. 4: plotas – 0,1532 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

7.5. žemės sklypo Nr. 5: plotas – 0,1532 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

7.6. žemės sklypo Nr. 6: plotas – 0,1532 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

7.7. žemės sklypo Nr. 7: plotas – 0,1500 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (7A – 0,1212 ha), komercinės paskirties objektų teritorijos (7B – 0,0288 ha);

7.8. žemės sklypo Nr. 8: plotas – 0,1500 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (8A – 0,1226 ha), komercinės paskirties objektų teritorijos (8B – 0,0274 ha);

7.9. žemės sklypo Nr. 9: plotas – 0,1868 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (9A – 0,1538 ha), komercinės paskirties objektų teritorijos (9B – 0,0330 ha);

7.10. žemės sklypo Nr. 10: plotas – 0,1868 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (10A – 0,1556 ha), komercinės paskirties objektų teritorijos (10B – 0,0312 ha);

7.11. žemės sklypo Nr. 11: plotas – 0,2351 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

7.12. žemės sklypo Nr. 12: plotas – 0,2351 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Žemės sklypų specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

8.1. kurortų apsaugos zona (sąlygų XVI skyrius);

8.2. požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius);

8.3. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos (sąlygų XXIX skyrius);

8.4. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos (sąlygų V skyrius).

Siūlomi nustatyti servitutai:

9.1. žemės sklypui Nr. 1:

9.1.1. 115 Kelio servitutas (S2) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 3 dalyje) – 0,0203 ha;

9.1.2. 218 Servitutas (S2) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 3 dalyje) – 0,0203 ha;

9.1.3. 215 Kelio servitutas (S1) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas žemės sklypams Nr. 2, 3, 4) – 0,0206 ha;

9.1.4. 222 Servitutas (S1) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas žemės sklypams Nr. 2, 3, 4) – 0,0206 ha;

9.2. žemės sklypams Nr. 2, 4:

9.2.1. 115 Kelio servitutas (S1) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 1 dalyje) – 0,0206 ha;

9.2.2. 218 Servitutas (S1) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 1 dalyje) – 0,0206 ha;

9.2.3. 115 Kelio servitutas (S2) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 3 dalyje) – 0,0203 ha;

9.2.4. 218 Servitutas (S2) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 3 dalyje) – 0,0203 ha;

9.3. žemės sklypui Nr. 3:

9.3.1. 215 Kelio servitutas (S2) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas žemės sklypams Nr. 1, 2, 4) – 0,0203 ha;

9.3.2. 222 Servitutas (S2) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas žemės sklypams Nr. 1, 2, 4) – 0,0203 ha;

9.3.3. 115 Kelio servitutas (S1) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 1 dalyje) – 0,0206 ha;

9.3.4. 218 Servitutas (S1) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 1 dalyje) – 0,0206 ha;

9.4. žemės sklypui Nr. 5:

9.4.1. 115 Kelio servitutas (S3) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 7 dalyje) – 0,0337 ha;

9.4.2. 218 Servitutas (S3) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 7 dalyje) – 0,0337 ha.;

9.5. žemės sklypas Nr. 6:

9.5.1. 115 Kelio servitutas (S3) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 7 dalyje) – 0,0337 ha;

9.5.2. 218 Servitutas (S3) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 7 dalyje) – 0,0337 ha;

9.5.3. 115 Kelio servitutas (S4) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 8 dalyje) – 0,0326 ha;

9.5.4. 218 Servitutas (S4) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 8 dalyje) – 0,0326 ha;

9.6. žemės sklypas Nr. 7:

9.6.1. 215 Kelio servitutas (S3) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas žemės sklypams Nr. 5, 6, 8, 9, 10) – 0,0337 ha;

9.6.2. 222 Servitutas (S3) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas žemės sklypams Nr. 5, 6, 8, 9, 10) – 0,0337 ha;

9.7. žemės sklypas Nr. 8:

9.7.1. 215 Kelio servitutas (S4) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas žemės sklypams Nr. 6, 9, 10) – 0,0326 ha;

9.7.2. 222 Servitutas (S4) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas žemės sklypams Nr. 6, 9, 10) – 0,0326 ha;

9.7.3. 115 Kelio servitutas (S3) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 7 dalyje) – 0,0337 ha;

9.7.4. 218 Servitutas (S3) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 7 dalyje) – 0,0337 ha;

9.8. žemės sklypas Nr. 9:

9.8.1. 215 Kelio servitutas (S5) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas žemės sklypui Nr. 10) – 0,0387 ha;

9.8.2. 222 Servitutas (S5) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas žemės sklypui Nr. 10) – 0,0387 ha;

9.8.3. 115 Kelio servitutas (S3) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 7 dalyje) – 0,0337 ha;

9.8.4. 218 Servitutas (S3) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 7 dalyje) – 0,0337 ha;

9.8.5. 115 Kelio servitutas (S4) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 8 dalyje) – 0,0326 ha;

9.8.6. 218 Servitutas (S4) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 8 dalyje) – 0,0326 ha;

9.9. Žemės sklypas Nr. 10:

9.9.1. 115 Kelio servitutas (S3) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 7 dalyje) – 0,0337 ha;

9.9.2. 218 Servitutas (S3) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 7 dalyje) – 0,0337 ha;

9.9.3. 115 Kelio servitutas (S4) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 8 dalyje) – 0,0326 ha;

9.9.4. 218 Servitutas (S4) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 8 dalyje) – 0,0326 ha;

9.9.5. 115 Kelio servitutas (S5) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 9 dalyje) – 0,0387 ha;

9.9.6. 218 Servitutas (S5) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklypo Nr. 9 dalyje) – 0,0387 ha.

Atliekant žemės sklypų Nr. 1-12 kadastrinius matavimus, būtina tikslinti jų ribas, kad sklypų plotų suma atitiktų Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo kad. Nr. 2501/0017:225 plotą. Įrengus naujus inžinerinius tinklus, būtina tikslinti sklypų kadastrinius duomenis. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Servitutai gali būti tikslinami teisės aktų nustatyta tvarka arba kadastrinių matavimų metu.Rengiant projektinius pasiūlymus statiniui projektuoti, statinio techninį projektą, inžinerinė infrastruktūra turi būti išspręsta ir įrengta žemės sklypo (-ų) savininko (-ų) lėšomis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

Direktorė                                                                                             Akvilė Kilijonienė

 

Priedas Nr. 1

Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-31 10:57:04

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8563740
Šiandien apsilankė: 406
Dabar naršo: 9
Sprendimas: IDAMAS