English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 26 d., antradienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Žemės sklypai.

                                                                                                              

                     LIETUVOS RESPUBLIKA                                     S P R E N D I M A S                  

               PALANGOS MIESTO VALDYBA

 

  2000 10 06               Nr.  259

                      Palanga

                                                                                                                                                           

Dėl žemės sklypų

 

Palangos miesto valdyba NUSPRENDŽIA:

1. Patvirtinti sklypų dydį ribas ir apribojimus:

1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 03 09 nutarimu Nr.260 patvirtintos Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 16 ir 35 punktais:

1.1.1. Dzūkų g.11 (J.Žilienė) pagal 1 priedą.

1.1.2. S.Daukanto g. 17 (M.Ruzgio firma “Lituka”) pagal 2 priedą.

1.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 01 20 nutarimu Nr.65 patvirtintos Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo bei nagrinėjimo ir su žemės paėmimu susijusių nuostolių atlyginimo tvarkos:

1.2.1. 7 ir 8 punktais - 4 kvartalas 2 sklypas, Šventoji (K.Mockienė) pagal 3 priedą.

1.2.2. 22 punktu - Kastyčio g. (Valstybinės žemės fondas) pagal 4 priedą.

1.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 11 11 nutarimu Nr.1274 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 09 29 nutarimo Nr.1057 “Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų” dalinio pakeitimo” 34 punktu

1.3.1 Ošupio takas 8 (G.Droženkienė, A.Zubernienė, V.Buzas) pagal 5 priedą.

1.3.2. Miško takas 33 (A.Terbetaitė) pagal 6 priedą.

1.3.3. Virbališkės takas 9, 11 (V.J.Mensonas) pagal 7 priedą.

1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 03 09 nutarimu Nr.260 “Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)” patvirtintos Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 17 punktu ir Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (1997 07 01 Nr.VIII-359) 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu - Paliepgirių kelias 8/Kunigiškių g.1 (Ieva Skripkauskienė, Viktorija Rumbutienė, Salomėja Jurova, Kazimieras Algirdas Neimontas, Remigijus Stalmokas) pagal 8 priedą.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 11 13 nutarimo Nr.1428 “Dėl valstybinės žemės suteikimo naudotis tvarkos” 1.6.1 punktu, derinti žemės sklypo Maironio g.8 (Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokykla) dydį, ribas ir apribojimus pagal 9 priedą.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 03 09 nutarimu Nr.260 “Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)” patvirtintos Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 16 punktu ir Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (1997 07 01 Nr.VIII-359) 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, leisti rengti žemės sklypo Užkanavės g.42 planą.

4. Laikyti netekusiais galios Valdybos:

4.1. 1993 04 20 potvarkio Nr.62 “Dėl žemės sklypų ribų patvirtinimo” 1.15 punktą.

4.2. 1998 01 22 sprendimo Nr.15 “Dėl žemės sklypų” 1.1.4 punktą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 01 14 Nr.VIII-1029) 20 str. 1 dalies sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

l. e. Mero pareigas                                                                                                        E. Rimkus

 

                                                                                   Valdybos 2000 10 06 sprendimo Nr. 259

                                                                                   1 priedas

 

                                                           Sklypo Dzūkų g.11 duomenys

 

1. Žemės sklypo savininkas, nuomotojas ar naudotojas : Joana Žilienė, a/k 42201220873.

2. Žemės sklypo adresas: Dzūkų g.11, Palanga.

3. Žemės sklypo dydis ir ribos, pažymėtos techninės apskaitos bylos žemės sklypo plano kopijoje: inventorizuota 900.0 kv. m, po tikslių geodezinių matavimų 744.0 kv. m.

4. Žemės nuomos terminas: privati valda.

5. Žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos: I-33.0 kv. m, IX-14.0 kv. m, XLIX-153.0 kv. m.

6. Žemės sklypo architektūriniai urbanistiniai apribojimai ir sąlygos:

6.1. Užstatymo tankis: iki 15 proc.

6.2. Pastatų ir statinių aukštis iki stogo kraigo: iki 9.0 m.

6.3. Pastatų užstatymas nuo kaimyninių sklypų ribų: pagal statybines normas ir taisykles.

6.4. Projektuojama žemės sklypo altitudė:esama, nekinta

7. Žemės sklypo naudojimo paskirties apribojimai ir sąlygos: kitos paskirties žemė, gyvenamoji teritorija.

8. Žemės servitutai - nėra.

9. Kiti reikalavimai: sklypas yra miesto istorinės dalies U-2 vizualinės apsaugos zonoje.

 

l.e.Mero pareigas                                                                                                          E.Rimkus

 

                                                                                   Valdybos 2000 10 06 sprendimo Nr.259

                                                                                   2 priedas

 

                                                       Sklypo S.Daukanto g.17 duomenys

 

1. Žemės sklypo savininkas, nuomotojas ar naudotojas: M.Ruzgio firma “Lituka”, įmonės kodas 3475223 .

2. Žemės sklypo adresas: S.Daukanto g.17, Palanga.

3. Žemės sklypo dydis ir ribos, pažymėtos techninės apskaitos bylos žemės sklypo plano kopijoje: inventorizuota 1373.0 kv. m, po tikslių geodezinių matavimų 1272.0 kv. m.

4. Žemės nuomos terminas: 99 metai.

5. Žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos: I-46.0 kv. m, IX-5.0 kv. m, XLVIII- 253.0 kv. m, XLIX- 302.0 kv. m.

6. Žemės sklypo architektūriniai urbanistiniai apribojimai ir sąlygos:

6.1. Užstatymo tankis: esama padėtis.

6.2. Pastatų ir statinių aukštis iki stogo kraigo: esama padėtis.

6.3. Pastatų užstatymas nuo kaimyninių sklypų ribų: pagal statybines normas ir taisykles.

6.4. Projektuojama žemės sklypo altitudė:esama, nekinta

7. Žemės sklypo naudojimo paskirties apribojimai ir sąlygos: kitos paskirties žemė, rekreacinė teritorija.

8. Žemės servitutai - nėra.

9. Kiti reikalavimai: sklypas yra miesto istorinės dalies U-2 vertybės teritorijoje.

 

l.e.Mero pareigas                                                                                                        E.Rimkus

 

                                                                                 Valdybos 2000 10 06 sprendimo Nr.259

                                                                                 3 priedas

 

                                        Šventojoje, kvartale Nr.4 sklypo Nr.2 duomenys

 

1. Žemės sklypo savininkas, nuomotojas ar naudotojas: Ksavera Mockienė, a/k 42509130661.

2. Žemės sklypo adresas: Šventoji, kvartalo Nr.4, sklypo Nr.2 .

3. Žemės sklypo dydis ir ribos, pažymėtos techninės apskaitos bylos žemės sklypo plano kopijoje: po tikslių geodezinių matavimų 800.0 kv. m.

4. Žemės nuomos terminas: privati valda.

5. Žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos: I-55.0 kv. m.

6. Žemės sklypo architektūriniai urbanistiniai apribojimai ir sąlygos:

6.1. Užstatymo tankis: iki 30 proc.

6.2. Pastatų ir statinių aukštis iki stogo kraigo: iki 9.0 m.

6.3. Pastatų užstatymas nuo kaimyninių sklypų ribų: pagal statybines normas ir taisykles.

6.4. Projektuojama žemės sklypo altitudė:esama, nekinta

7. Žemės sklypo naudojimo paskirties apribojimai ir sąlygos: kitos paskirties žemė, gyvenamoji teritorija.

8. Žemės servitutai - nėra

9. Kiti reikalavimai: sklypas yra archeologijos paminklų teritorijos ribose.

 

l.e.Mero pareigas                                                                                                          E.Rimkus

 

                                                                                   Valdybos 2000 10 06 sprendimo Nr.259

                                                                                   4 priedas

 

                                                       Sklypo Kastyčio g. duomenys

 

1. Žemės sklypo savininkas, nuomotojas ar naudotojas: valstybinis žemės fondas.

2. Žemės sklypo adresas: Kastyčio g.

3. Žemės sklypo dydis ir ribos, pažymėtos techninės apskaitos bylos žemės sklypo plano kopijoje: po tikslių geodezinių matavimų 44.0 kv. m.

4. Žemės nuomos terminas: - .

5. Žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos: XLVIII-44.0 kv. m.

6. Žemės sklypo architektūriniai urbanistiniai apribojimai ir sąlygos:

6.1. Užstatymo tankis: neužstatoma.

6.2. Projektuojama žemės sklypo altitudė:esama, nekinta.

7. Žemės sklypo naudojimo paskirties apribojimai ir sąlygos: kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorija.

8. Kiti reikalavimai: sklypas yra miesto istorinės dalies U-2 vizualinės apsaugos zonoje.

 

l.e.Mero pareigas                                                                                                           E.Rimkus

 

                                                                                    Valdybos 2000 10 06 sprendimo Nr.259

                                                                                    5 priedas

 

                                                    Sklypo Ošupio takas 8 duomenys

 

1. Žemės sklypo savininkas, nuomotojas ar naudotojas: Grieta Droženkienė a/k 41809270092, Alma Zubernienė a/k 45408290371, Vitas Buzas a/k 36603030276.

2. Žemės sklypo adresas: Ošupio takas 8, Palanga.

3. Žemės sklypo dydis ir ribos, pažymėtos techninės apskaitos bylos žemės sklypo plano kopijoje: inventorizuota 2514.0 kv. m, po tikslių geodezinių matavimų 10000.0 kv. m.

4. Žemės nuomos terminas: privati valda.

5. Žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos: I-156.0 kv. m.

6. Žemės sklypo architektūriniai urbanistiniai apribojimai ir sąlygos:

6.1. Užstatymo tankis: iki 20 proc.

6.2. Pastatų ir statinių aukštis iki stogo kraigo: iki 9.0 m.

6.3. Pastatų užstatymas nuo kaimyninių sklypų ribų: pagal statybines normas ir taisykles.

6.4. Projektuojama žemės sklypo altitudė:esama, nekinta.

7. Žemės sklypo naudojimo paskirties apribojimai ir sąlygos: kitos paskirties žemė, gyvenamoji teritorija.

8. Žemės servitutai - nėra.

9. Kiti reikalavimai: nėra.

 

l.e.Mero pareigas                                                                                                           E.Rimkus

 

                                                                                    Valdybos 2000 10 06 sprendimo Nr.259

                                                                                     6 priedas

 

                                              Sklypo Miško takas 33 duomenys

 

1. Žemės sklypo savininkas, nuomotojas ar naudotojas: Ausma Terbetaitė a/k 45201030242.

2. Žemės sklypo adresas: Miško takas 33, Palanga.

3. Žemės sklypo dydis ir ribos, pažymėtos techninės apskaitos bylos žemės sklypo plano kopijoje: inventorizuota 2693.0 kv. m, po tikslių geodezinių matavimų 10000.0 kv. m.

4. Žemės nuomos terminas: privati valda

5. Žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos: I-4.0 kv. m, IX-340.0 kv. m, XLIX-635.0 kv. m.

6. Žemės sklypo architektūriniai urbanistiniai apribojimai ir sąlygos:

6.1. Užstatymo tankis: iki 20 proc.

6.2. Pastatų ir statinių aukštis iki stogo kraigo: iki 9.0 m.

6.3. Pastatų užstatymas nuo kaimyninių sklypų ribų: pagal statybines normas ir taisykles.

6.4. Projektuojama žemės sklypo altitudė:esama, nekinta

7. Žemės sklypo naudojimo paskirties apribojimai ir sąlygos: kitos paskirties žemė, gyvenamoji teritorija.

8. Žemės servitutai: nėra.

9. Kiti reikalavimai: nėra.

 

l.e.Mero pareigas                                                                                                      E.Rimkus

 

                                                                                 Valdybos 2000 07 06 sprendimo Nr.259

                                                                                 7 priedas

 

                                         Sklypo Virbališkės takas 9, 11 duomenys

 

1. Žemės sklypo savininkas, nuomotojas ar naudotojas: Vytoldas Jurgis Mensonas , a/k 34408180527.

2. Žemės sklypo adresas: Virbališkės takas 9, 11, Palanga

3. Žemės sklypo dydis ir ribos, pažymėtos techninės apskaitos bylos žemės sklypo plano kopijoje: po tikslių geodezinių matavimų 2809.0 kv. m.

4. Žemės nuomos terminas: privati valda

5. Žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos: I-177.0 kv. m, VI-148.0 kv. m, XLVIII-450.0 kv. m, XLIX-1466.0 kv. m.

6. Žemės sklypo architektūriniai urbanistiniai apribojimai ir sąlygos:

6.1. Užstatymo tankis: iki 20 proc.

6.2. Pastatų ir statinių aukštis iki stogo kraigo: iki 11.0 m.

6.3. Pastatų užstatymas nuo kaimyninių sklypų ribų: pagal statybines normas ir taisykles.

6.4. Projektuojama žemės sklypo altitudė: esama, nekinta

7. Žemės sklypo naudojimo paskirties apribojimai ir sąlygos: kitos paskirties žemė, gyvenamoji teritorija.

8. Žemės servitutai - nėra.

9. Kiti reikalavimai: sklypas yra miesto istorinės dalies U-2 vizualinės apsaugos zonoje.

 

l.e.Mero pareigas                                                                                                       E.Rimkus

 

                                                                               Valdybos 2000 10 06 sprendimo Nr.259

                                                                               8 priedas

 

                                    klypo Paliepgirių kelias 8 / Kunigiškių g.1 duomenys

 

1. Žemės sklypo naudotojai: Ieva Skripkauskienė (a/k 44509151632), Viktorija Rumbutienė (a/k 45908261305), Salomėja Jurova (a/k 42503120635), Kazimieras Algirdas Neimontas (a/k 33109110364), Remigijus Stalmokas (a/k 37007011306).

2. Žemės sklypo adresas: Paliepgirių kelias 8/Kunigiškių g.1, Palanga.

3. Žemės sklypo dydis ir ribos, pažymėtos techninės apskaitos bylos žemės sklypo plano kopijoje: po tikslių geodezinių matavimų 4748 kv. m.

4. Žemės sklypo specialios naudojimo sąlygos: V - oro uosto aktyvaus poveikio sanitarinė apsaugos zona - 4748 kv. m.

5. Žemės sklypo architektūriniai urbanistiniai apribojimai ir sąlygos:

5.1. Užstatymo tankis: iki 20 proc.

5.2. Pastatų ir statinių aukštis iki stogo kraigo: esamas.

5.3. Pastatų užstatymas nuo kaimyninių sklypų ribų: pagal statybines normas ir taisykles.

5.4. Projektuojama žemės sklypo altitudė:esama, nekinta

6. Žemės sklypo naudojimo paskirties apribojimai ir sąlygos: kitos paskirties žemė, infrastruktūros teritorija.

7. Žemės servitutai - nėra.

8. Kiti reikalavimai: sklype leidžiama įrengti tarnybinius ir pagalbinius pastatus, kuriuose žmonės dirbs epizodiškai. Rengiant projektinę dokumentaciją konkrečiai veiklai, ji turi būti suderinta su Susisiekimo ministerijos civilinės aviacijos direkcija ir Sveikatos apsaugos ministerijos valstybiniu sveikatos centru.

 

l.e.Mero pareigas                                                                                                      E.Rimkus

 

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

 

                                                                                Valdybos 2000 10 06 sprendimo Nr.259

                                                                                9 priedas

 

                                           Sklypo Maironio g.8 duomenys

 

1. Žemės sklypo naudotojai: Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokykla kodas 9027547.

2. Žemės sklypo adresas: Maironio g.8, Palanga.

3. Žemės sklypo dydis ir ribos, pažymėtos techninės apskaitos bylos žemės sklypo plano kopijoje: inventorizuota - 3245 kv. m, po tikslių geodezinių matavimų 3221 kv. m.

4. Žemės sklypo specialios naudojimo sąlygos: I-60 kv. m, VI-13 kv. m, XLIX-505 kv. m, XLVIII-914 kv. m, IX-210 kv. m.

5. Žemės sklypo architektūriniai urbanistiniai apribojimai ir sąlygos:

5.1. Užstatymo tankis: iki 20 proc.

5.2. Pastatų ir statinių aukštis iki stogo kraigo: 2 aukštai.

5.3. Pastatų užstatymas nuo kaimyninių sklypų ribų: pagal statybines normas ir taisykles.

5.4. Projektuojama žemės sklypo altitudė: esama, nekinta.

6. Žemės sklypo naudojimo paskirties apribojimai ir sąlygos: kitos paskirties žemė, visuomeninė teritorija.

7. Žemės servitutai - pagal žemės sklypo planą - 82 kv. m.

8. Kiti reikalavimai: sklypas yra kultūros vertybės (U-2) ribose, sklypo aptvėrimas neleistinas.

 

l.e.Mero pareigas                                                                                                       E.Rimkus

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-05-28 11:37:44

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8553070
Šiandien apsilankė: 464
Dabar naršo: 20
Sprendimas: IDAMAS