English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Žiogupio g. 23 ir 23A, Palanga


PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 53-ASIS POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŽIOGUPIO G. 23 IR 23A, PALANGOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2010 m. gruodžio 28 d. Nr. T2-354

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. spalio 1 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2255, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti žemės sklypų Žiogupio g. 23 ir 23A, Palangoje, detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Laimutė Kulvicienė. Plano rengėjas – UAB „Vakarų regiono projektai“.

2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 „Dėl gyvenamųjų kvartalų projektų patvirtinimo“ 1.2 punktą, kiek tai susiję su žemės sklypais Žiogupiog. 23 ir 23A, Palangoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308;2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnio 1 dalimi, sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Meras                                                      Vytautas Stalmokas

Priedas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 56-ASIS POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŽIOGUPIO G. 23 IR 23A, PALANGOJE, DETALIUOJU PLANU SUPLANUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO BŪDO IR POBŪDŽIO

2011 m. kovo 31 d. Nr. T2-68

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 24 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Žin., 1999, Nr.83-2471; 2004, Nr. 152-5545; 2011 Nr. 8-333), 15 punktu bei atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr.T2-354 patvirtinto žemės sklypų Žiogupio g. 23 ir 23A, Palangoje, detaliojo plano sprendinius, Laimutės Kulvicienės įgalioto asmens Dominyko Vainoro 2011m. vasario 3 d. prašymą, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti žemės sklypų, suplanuotų žemės sklypų Žiogupio g. 23 ir 23A, Palangoje, detaliuoju planu, naudojimo būdą ir pobūdį:

1. Žemės sklypo Nr. 1 (bendras žemės sklypo plotas – 0,1400 ha) 0,0800 ha – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 0,0600 ha – bendro naudojimo teritorijos, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių.

2. Žemės sklypo Nr. 2 (bendras žemės sklypo plotas – 0,2044 ha) 0,1600 ha – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), 0,0444 ha – bendro naudojimo teritorijos, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                 Vytautas Stalmokas

Paskutinis atnaujinimas: 2011-04-13 13:41:56

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8559079
Šiandien apsilankė: 175
Dabar naršo: 10
Sprendimas: IDAMAS