English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 26 d., antradienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
rengiamas Nemirsetos DP kregavimas Informuojame, kad pradedamas rengti Nemirsetos detaliojo plano koregavimas Klaipėdos pl. 27, 29, 31, 33

Informuojame, kad pradedamas rengti Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Klaipėdos pl. 27, 29, 31, 33, Palangoje.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-179.

Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, galimybės įsiterpusią laisvą valstybinę žemę prijungti prie žemės sklypų nagrinėjimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Nemirsetos detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 1 punktu, sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo uždaviniai - teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planuojamos teritorijos plotas - apie 0,59 ha (orientacinis).

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - iki 2020 m.

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. A1-151 ”Dėl pritarimo R. Č., E. M., S. D., V. D., A. R.-V. pasiūlymui”; Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A1-247 ”Dėl Nemirsetos detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Klaipėdos pl. 27, 29, 31, 33, Palangoje”.

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija rengiama, jos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga; tel. (8 460) 48 705, faks. (460) 40 217; el. paštas administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius - Raimondas Čėsna (Klaipėdos pl. 27), Egidijus Merkevičius (Klaipėdos pl. 29), Stefanija Dambrauskienė, Vidmantas Dambrauskas (Klaipėdos pl. 31), Audronė Rinkevičiūtė - Vosylienė (Klaipėdos pl. 33), planavimo iniciatoriaus įgaliotas asmuo Raimondas Čėsna, Klaipėdos pl. 27, 00101 Palanga; tel. (8 650) 20 079, el. paštas raimondas.cesna@gmail.com.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-29 14:25:34

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8552854
Šiandien apsilankė: 248
Dabar naršo: 22
Sprendimas: IDAMAS