English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Sklypo 2501/0041:0001 FPP

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS 2501/0041:0001, PALANGOJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO 

2016 m. spalio 13 d. Nr. A1-1269

Palanga 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 6 dalimi ir 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 ir 72 punktais bei atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugsėjo 30 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-545-(8.16),

t v i r t i n u žemės sklypo 2501/0041:0001, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektą:

1. Projekto rengimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. 2. Projekto rengimo iniciatorius – Alina Miniajeva.3. Projekto pavadinimas – žemės sklypo 2501/0041:0001, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektas.4. Projekto rengėjas – Enrikos Tamošauskienės individuali veikla, pagal vykdymo pažymą Nr. 658845, (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-FP-878).5. Žemės sklypo 2501/0041:0001, Palangoje (plotas – 1,3029 ha.), savininkai – Alina Miniajeva, Germanas Miniajevas, Sandra Jazbutienė, Antanas Andriekus, Eugenija Žilienė, Sigita Emilija Petlinskienė, Raimundas Andriekus.6. Prieš Projekto rengimą planuojamos teritorijos pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.7. Pagal Projektą naujai suformuotų žemės sklypų plotai, pagrindinės žemės naudojimo paskirtys, naudojimo būdai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, servitutai:

7.1. žemės sklypo Nr. 1-1: plotas – 0,0991 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

7.1.1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona(sąlygų V skyrius); požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius); žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (sąlygų XXI skyrius);

7.1.2. Siūlomi servitutai:

Kelio servitutas (S1) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas, kodas 215);

Servitutas (S1) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 222);

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas, kodas 115);

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas, kodas 218);

7.2. žemės sklypo Nr. 1-2: plotas – 0,2012 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

7.2.1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona (sąlygų V skyrius); požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius); žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (sąlygų XXI skyrius);

7.2.2. Siūlomi servitutai:

Kelio servitutas (S2) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas, kodas 215);

Servitutas (S2) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 222);

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas, kodas 115);

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas, kodas 218);

7.3. žemės sklypo Nr. 1-3: plotas – 0,2041 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

7.3.1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona (sąlygų V skyrius); požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius); žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (sąlygų XXI skyrius);

7.3.2. Siūlomi servitutai:

Kelio servitutas (S3) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas, kodas 215);

Servitutas (S3) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 222);

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas, kodas 115);

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas, kodas 218);

7.4. žemės sklypo Nr. 1-4: plotas – 0,1950 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

7.4.1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona (sąlygų V skyrius); požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius); žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (sąlygų XXI skyrius);

7.4.2. Siūlomi servitutai:

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas, kodas 115);

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas, kodas 218);

7.5. žemės sklypo Nr. 1-5: plotas – 0,1951 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

7.5.1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona (sąlygų V skyrius); požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius); žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (sąlygų XXI skyrius);

7.5.2. Siūlomi servitutai:

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas, kodas 115);

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas, kodas 218);

7.6. žemės sklypo Nr. 1-6: plotas – 0,2055 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

7.6.1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona (sąlygų V skyrius); požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius); žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (sąlygų XXI skyrius);

7.6.2. Siūlomi servitutai:

Kelio servitutas (S4) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas, kodas 215);

Servitutas (S4) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 222);

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas, kodas 115);

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas, kodas 218);

7.7. žemės sklypo Nr. 1-7: plotas – 0,2029 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

7.3.1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona (sąlygų V skyrius); požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius); žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (sąlygų XXI skyrius);

7.3.2. Siūlomi servitutai:

Kelio servitutas (S5) – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas, kodas 215);

Servitutas (S5) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 222);

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas, kodas 115);

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas, kodas 218);

8. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Servitutai gali būti tikslinami teisės aktų nustatyta tvarka arba kadastrinių matavimų metu. Įrengus naujus inžinerinius tinklus, būtina tikslinti sklypų kadastrinius duomenis.

9. Rengiant projektinius pasiūlymus statiniui projektuoti, statinio techninį projektą, inžinerinė infrastruktūra turi būti išspręsta ir įrengta žemės sklypo (-ų) savininko (-ų) lėšomis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorė                                                       Akvilė Kilijonienė

 

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

ŽPDRIS

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-10-20 14:03:21

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8552019
Šiandien apsilankė: 642
Dabar naršo: 17
Sprendimas: IDAMAS