English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Palangos miesto centrinės dalies detalusis planas

  LIETUVOS RESPUBLIKA                                                                          

PALANGOS MIESTO TARYBA                                                                                    S P R E N D I M A S

4 - ojo šaukimo 7 - asis posėdis                                                                             2000 05 25 32 Nr. 32

                                                                                                                                                  Palanga

 

 

Dėl Palangos miesto centrinės dalies  detaliojo plano patvirtinimo

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (1995 12 12 Nr.I-1120) 20 str. 5 p., Detaliųjų planų taisyklių (patvirtintų Statybos ir urbanistikos ministro 1996 11 15 įsakymu Nr.159) 45 p. ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje 2000 05 10 reikalavimą Nr.17-10 “Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano patvirtinimo”, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos patikrinimo išvadą, Palangos miesto taryba NUSPRENDŽIA:

  1. Patvirtinti Palangos miesto centrinės dalies detalųjį planą.

  2. Laikyti netekusiais galios Palangos miesto valdybos 2000 01 06 sprendimo Nr.1 “Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo suplanavimo projekto viešo svarstymo su visuomene išvadų” priedo 2, 4, 11, 14 punktus.

Meras                                                                                                                                 R.Palaitis

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

 

PALANGOS MIESTO TARYBA

4-OJO ŠAUKIMO 33-ASIS POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO

SPRENDINIŲ SUSTABDYMO

2001 m. gruodžio 27 d. Nr.189

Palanga

Palangos miesto taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (1999 06 17 Nr.VIII-1234) 32 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo problemų susirinkimo 2001-10-17 protokolą, Valdybos sprendimus (2000-11-23 Nr.290, 2001-02-08 Nr.28, 2001-06-21 Nr.144), sustabdyti Tarybos 2000-05-25 sprendimo Nr.32 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano patvirtinimo“ 1 punkto galiojimą, kiek tai susiję su žemės sklypais Kęstučio g./S.Daukanto g./Vydūno al. kvartale, Birutės al.34, 36, J.Basanavičiaus g.39, J.Basanavičiaus g.45, M.Valančiaus g./S.Nėries g. pietvakarių kampe, J.Janonio g.2/Senojo turgaus g.6, Vytauto g.27, 29, Vytauto g.130, Žvejų g.1, J.Šliūpo g./Jūros takas, Kastyčio g. (tarp J.Janonio ir Ganyklų gatvių), S.Daukanto g.15, S.Dariaus ir S. Girėno g.12a, Vytauto g.79/Gintaro g.30, Klaipėdos pl./Pirties g. pietvakariniame kampe, Vytauto g.16, Kastyčio g.1a, paplūdimyje (moterų pliažas), laisvos valstybinio fondo žemės sklypu šalia Ramybės g.3, J.Basanavičiaus g.20, 22, Druskininkų g.15, Vytauto g.30, 32, Neringos g.12, Ronžės g.6, 10, 12, 14, Žvejų g.18/Gėlių a.11, Ganyklų g.8, Gedimino g.5, 5a, Kęstučio g.32, 34, J.Simpsono g.11, Vytauto g./J.Simpsono g. kampe, Žvejų g.35, Vytauto g.18, Vytauto g.45/J.Basanavičiaus g.1, J.Basanavičiaus g.38, 40, J.Basanavičiaus g.69, Dzūkų g. 4/Liepų t.3, Vytauto g./Žvejų g. šiaurės vakarų kampe, kvartale Nr.31 sklypo Nr.0.10, teritorijoje tarp Klaipėdos pl., Kretingos g. ir Virbališkės tako, J.Basanavičiaus g.42, J.Basanavičiaus g.15, Alksnių g.2/Karklų g.10, Vytauto g.85a, Vytauto g.5, Vytauto g.8, Vytauto g.123a, Meilės al.26, J.Janonio g.14a, Druskininkų g.88, Plaušės gyvenamajame kvartale, teritorijose prie daugiabučių namų, Pajūrio juosta, teritorijoje tarp Maironio g.8 ir Maironio g.2/Jūratės g.15, kol bus atlikti šie pakeitimai ir papildymai:

 

EilNr.

Sklypo vieta (adresas)

Klaida

Klaidų taisymas

(variantai)

 

1.

Kęstučio g./ S.Daukanto g./ Vydūno al. kvartalas

Sklypas neatitinka regeneracijos projekto pasiūlymų

Koreguoti pagal specialųjį paminklosauginį planą.

 

2.

Birutės al.34, 36, J.Basanavičiaus g.39

Vilų „Romeo“, „Džiuljeta“ ir „Anapilis“ sklypai prie visų pastatų sujungti į 1 sklypą.

Skaidyti sklypą, suformuojant prie pastatų 3 atskirus sklypus pagal inventorines bylas.

 

3.

J.Basanavičiaus g.45

Naudojamas didesnis sklypas, negu įregistruotas nekilnojamojo turto registre.

Koreguoti sklypo dydį, suformuojant bendro naudojimo skverą ir įteisinant padidintą faktiškai naudojamą sklypą prie pastato.

 

4.

M.Valančiaus g./S.Nėries g. pietvakarių kampas

Suformuoti nauji sklypai neatitinka Tarybos sprendimu patvirtintų sklypų nuosavybės atkūrimui dydžių.

Didinti sklypus iki 10 arų .

 

5.

J.Janonio g.2/ Senojo turgaus g.6

Realiai nėra galimybių sklypo padalinti į 2 atskirus sklypus

Sujungti 2 sklypus į 1 bendrą sklypą.

 

6.

Vytauto g.27, 29

Aiškinamąjame rašte, panaikinus naują sklypą, suformuoti didesni sklypai, negu pagrindiniame brėžinyje.

Siekiant suformuoti naują sklypą, numatytą pagrindiniame brėžinyje:

1. kreiptis į teismą dėl sklypo nuosavybės teisių ar nuomos panaikinimo;

2. teismui panaikinus nuosavybės teises ar nuomą, sumažinti žemės sklypus pagal pagrindinį brėžinį.

 

7.

Vytauto g.130

Detaliajame plane suformuotas sklypas mažesnis už įregistruotą nekilnojamojo turto registre.

Koreguoti sklypo dydį ir ribas pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

 

8.

Žvejų g. 1

Detaliajame plane suformuotas sklypas mažesnis už įregistruotą nekilnojamojo turto registre.

Koreguoti sklypo dydį ir ribas pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

9.

J.Šliūpo g./Jūros takas

Pagrindiniame brėžinyje ir aiškinamajame rašte neatitinka sklypų dydžiai.

Koreguoti pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą.

10.

Kastyčio g. (tarp J.Janonio ir Ganyklų gatvių)

Naujai suformuotas sklypas nenurodytas aiškinamajame rašte.

Taisyti aiškinamąjį raštą pagal pagrindinį brėžinį nustatant apribojimus.

11.

S. Daukanto g. 15

Aiškinamajame rašte nėra aprašymo apie šį sklypą

Taisyti aiškinamąjį raštą pagal pagrindinį brėžinį nustatant apribojimus ir tvarkymo režimą.

12.

S.Dariaus ir S. Girėno g.12a

Pagrindiniame brėžinyje ir aiškinama-jame rašte neatitinka sklypo dydžiai .

Koreguoti sklypo dydį pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

13.

Vytauto g.79/ Gintaro g.30

Pagrindiniame brėžinyje ir aiškinama-jame rašte neatitinka sklypo dydžiai.

Siekiant išsaugoti bendro naudojimo skverą:

1. kreiptis į teismą dėl sklypo nuosavybės teisių ar nuomos panaikinimo;

2. teismui panaikinus nuosavybės teises ar nuomą, sumažinti žemės sklypą pagal aiškinamąjį raštą ir inventorinę bylą.

14.

Klaipėdos pl./ Pirties g. pietvakarinis kampas

Pagrindiniame brėžinyje ir aiškinama-jame rašte neatitinka sklypų dydžiai.

Keisti sklypų dydžius pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

15.

Vytauto g.16

Nesuformuotas sklypas prie Tarybos nuosavybės teise valdomos aikštelės.

Suformuoti žemės sklypą kultū-riniams renginiams, sporto komp-leksui, sportiniams žaidimams.

 

16.

Kastyčio g.1a

Aiškinamajame rašte ir pagrindiniame brėžinyje prie pastato nesuformuotas sklypas. Eksplikacijoje nėra pastato numerio.

Suformuoti žemės sklypą prie esamo pastato.

 

17.

Paplūdimys, moterų pliažas

Moterų pliažo vieta pakeista Valdybos 2000 05 18 sprendimu Nr.30.

Pakeisti moterų pliažo vietą pagal Valdybos sprendimą.

 

18.

Laisvos valstybinio fondo žemės sklypas šalia Ramybės g.3

Aiškinamajame rašte šis sklypas priskirtas gretimam sklypui, pagrindi-niame brėžinyje suformuotas atskiras sklypas.

Koreguoti detalųjį planą padalinant įsiterpusį sklypą tarp gretimų sklypų.

 

19.

J.Basanavičiaus g.20, 22

Aiškinamajame rašte įsiterpęs laisvos valstybinės žemės sklypelis priskirtas J. Basanavičiaus g.20, 22, o pagrindiniame brėžinyje suformuotas atskiras sklypas.

Ištaisyti neatitikimą pagal aiškina-mąjį raštą, atstatant sklypo istorines ribas vakarų pusėje.

 

20.

Druskininkų g.15

Nekilnojamojo turto registre įregistruoti atskiri žemės sklypai prie atskirų kotedžo namelių, detaliajame plane keli sklypai sujungti į vieną.

Skaidyti sklypą į atskirus sklypus pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

 

21.

Vytauto g.30, 32

Du sklypai sujungti į vieną.

Skaidyti sklypą pagal Valdybos 1992 06 18 potvarkio Nr.126 1.9. punktą ir inventorines bylas.

 

22.

Neringos g.12

Aiškinamajame rašte sklypo paskirtis neatitinka nekilnojamojo turto registro duomenų.

Patikslinti aiškinamąjį raštą pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

 

23.

Ronžės g. 6, 10, 12, 14

Aiškinamąjame rašte tik vieną iš šių sklypų leista didinti iki Ronžės gatvės.

Suvienodinti šių sklypų padidinimo sąlygas, tai parodant pagrindiniame brėžinyje.

 

24.

Žvejų g.18/

Gėlių a.11

Pagrindiniame brėžinyje sklypas padalintas į du sklypus prie dviejų gyvenamųjų namų, aiškinamajame rašte sujungta į vieną sklypą.

Taisyti aiškinamajį raštą pagal pagrindinį brėžinį, sklypą dalinant į du atskirus sklypus.

 

25.

Ganyklų g.8

Detaliąjame plane sklypas sujungtas su gretimais sklypais Pirties gatvėje.

Padalinti sklypą į atskirus sklypus pagal inventorines bylas.

 

26.

Gedimino g.5, 5a,

Detaliąjame plane sklypas suskaidytas į 3 sklypus

Panaikinti sklypo suskaidymą, suformuoti jį atsižvelgiant į inventorinę bylą iki detaliajame plane fiksuotos istorinės ribos atkūrimo linijos, paliekant pagal Meilės al. bendro naudojimo skverą.

 

27.

Kęstučio g.32, 34

Detaliąjame plane sklypas suskaidytas į 3 sklypus

Panaikinti sklypo suskaidymą, suformuoti jį atsižvelgiant į inventorinę bylą iki detaliajame plane fiksuotos istorinės ribos atkūrimo linijos, paliekant pagal Meilės al. bendro naudojimo skverą.

 

28.

J.Simpsono g.11

Pagrindiniame brėžinyje sklypas dide-snis negu aiškinamąjame rašte, skiriasi jo forma.

Taisyti aiškinamąjį raštą pagal pagrindinį brėžinį.

 

29.

Vytauto g./J. Simpsono g. kampas

Detaliajame plane suformuoti du rekreacinės ir komercinės paskirties sklypai buvusio skulptūrų parko vietoje.

Siekiant išsaugoti bendro naudojimo skverą:

1. kreiptis į teismą dėl sklypo nuosavybės teisių ar nuomos panaikinimo;

2. teismui panaikinus nuosavybės teises ar nuomą, suformuoti sklypą bendro naudojimo skverui (skulptūrų parkui).

 

30.

Žvejų g. 35

Detaliajame plane sklypas padidintas daugiabučio namo gyventojų sandėliukų sąskaita.

Suformuoti sklypą pagal techninės apskaitos bylą, paliekant sandėliukus daugiabučio namo sklype.

 

31.

Vytauto g.18

Detaliajame plane neaiškus sklypo dydis bei jo ribos

Suformuoti sklypą pagal inventorinę bylą.

 

32.

Vytauto g.45/ J.Basanavičiaus g.1

Pagrindiniame brėžinyje sklypas padalintas į kelis skirtingos paskirties sklypus, aiškinamajame rašte visi šie sklypai sujungti į vieną.

Koreguoti aiškinamąjį raštą formuojant skirtingos paskirties sklypus prie atskirų pastatų.

 

33.

J.Basanavičiaus g.38, 40

Aiškinamajame rašte nepažymėtas pagrindinis pastatas, nenustatytas jo tvarkymo režimas.

Pažymėti pagrindinį pastatą ir nustatyti pastato ir sklypo tvarkymo režimą.

 

34.

J.Basanavičiaus g.

sklypo Nr.69

Tarybos sprendimu detaliajame plane panaikinus sklypą Nr.70, jis įregistruotas nekilnojamojo turto registre vietoje palikto sklypo Nr.69.

Detaliajame plane suformuoto sklypo Nr.69 paskirtį pakeisti į bendro naudojimo, numatant jame skverą.

 

35.

Dzūkų g.4/ Liepų t.3

Prie nekilnojamojo turto registre įregistruoto sklypo prijungta laisva valstybinė žemė su elektros paskirstymo punktu.

Suformuoti atskirus sklypus pagal nekilnojamojo turto registro ir inventorinius duomenis.

 

36.

Vytauto g./Žvejų g. šiaurės vakarų kampas.

Detaliojo plano grafinėje dalyje sklypas suskaidytas į 4, o aiškinamajame rašte aprašytas kaip vienas sklypas.

Suformuoti 1 sklypą, panaikinus suskaidymą grafinėje dalyje.

 

37.

Kvartalas Nr.31, sklypo Nr.0.10

Neaiškus sklypų skaičius, dydis, apribojimai. Paskirtis – „kempingo išplėtimui“ prieštarauja gretimo kvartalo aprašyme pateiktam siūlymui kempingo neplėsti.

Suformuoti 4 po 19 arų sklypus.

 

38.

Teritorija tarp Klaipėdos pl., Kretingos g. ir Virbališkės tako

Visoje teritorijoje neaiškūs sklypų dydžiai, ribos, paskirtys.

Suformuoti atskirus sklypus skverui, prie mokyklų, kultūros objektui, numatant masinių renginių vietą.

 

39.

J.Basanavičiaus g. 42

Pagrindiniame brėžinyje sklypas pažymėtas kaip namų valda, aiškinamajame rašte tai rekreacinė teritorija.

Koreguoti aiškinamąjį raštą nustatant sklypo paskirtį - namų valdą.

 

40.

J.Basanavičiaus g.15

Neaiškus sklypo dydis, jo ribos.

Sumažinti sklypą, formuojant jo sąskaita dar vieną .

 

41.

Alksnių g.2/Karklų g.10

Pagrindiniame brėžinyje sklypas suformuotas, aiškinamajame rašte apie jį nėra jokio aprašymo.

Suformuoti sklypą pagal nekilnojamojo turto registro duomenis ir atskirą sklypą elektros pastotės statybai.

 

42.

Vytauto g.85a

Pagrindiniame brėžinyje sklypas pažymėtas kaip namų valda, aiškinamajame rašte tai komercinė teritorija.

Koreguoti aiškinamąjį raštą nustatant sklypo paskirtį - namų valda.

 

43.

Vytauto g.5

Prie pastato suformuotas apie 60 arų sklypas.

Suformuoti prie pastato minimalų sklypą.

 

44.

Vytauto g.8

Nesuformuotas sklypas prie nekil-nojamojo turto registre įregistruotų pastatų.

Suformuoti sklypą pagal inventorinę bylą.

 

45.

Vytauto g.123a

Sklype, kuriame yra nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai, suformuoti nauji sklypai nuosavybės atkūrimui.

Suformuoti 4 naujus sklypus pagal pagrindinį brėžinį.

 

46.

Meilės al.26

Nesuformuotas nekilnojamojo turto registre įregistruotas sklypas

Suformuoti sklypą pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

 

47.

J.Janonio g.14a

Detaliajame plane neparodytas nekilno-jamojo turto registre įregistruotas pastatas, prie jo nesuformuotas sklypas.

Pažymėti pastatą ir prie jo suformuotam sklypui nustatyti apribojimus, tvarkymo režimą.

 

48.

Druskininkų g., sklypas Nr.88

Naujas sklypas suformuotas ant bendro naudojimo pėsčiųjų tako ir privažiavimo prie gretimame sklype esančių pastatų.

Suformuoti sklypą išsprendžiant pėsčiųjų tako ir privažiavimo problemą.

 

49.

Plaušės gyvenamasis kvartalas

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto sklypo vietoje suformuoti nauji sklypai nuosavybės atkūrimui

Kreiptis į teismą dėl sklypo teisinės registracijos teisėtumo.

 

50.

Teritorijos prie daugiabučių namų

Nesuformuoti sklypai.

Suformuoti sklypus prie daugiabučių namų.

 

51.

Pajūrio juosta

Detaliajame plane sumaišyti Pajūrio juostos ir 1 kurorto apsauginės zonos terminai.

Pažymėti 1 kurorto apsauginę zoną, sutapatinant ją su Pajūrio juosta.

 

52.

Maironio g.

Teritorijoje tarp Maironio g.8 (muzikos mokyklos) ir Maironio g.2/Jūratės g.15 (banko) prie kelių pastatų suformuotas sklypas, neaiškios jo ribos, neišspręstas privažiavimo klausimas.

Suformuoti naują sklypą nuosavybės atkūrimui.

2. Įpareigoti Architektūros ir urbanistikos skyrių iki 2002-03-01 pateikti Tarybai pasiūlymus dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano I etapo (paplūdimio teritorijos) korektūros.

3. Paskirti atsakingais už sprendimo punktų įgyvendinimą:

3.1. 6, 13, 29 ir 49 – l.e.patarėjo teisės klausimams pareigas Vytautą Korsaką;

3.2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 – Architektūros ir urbanistikos skyrių.

Meras Pranas Žeimys

 

 

PALANGOS MIESTO VALDYBA

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO

PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2002 m. rugpjūčio 14 d. Nr.185

Palanga

Vadovaudamasi Detaliųjų planų taisyklių, patvirtintų Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-11-15 įsakymu Nr.159 (Žin., 1996, Nr.119-2806), 26 ir 51 punktais, Palangos miesto valdyba n u s p r e n d ž i a :

Pradėti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr.32 1 punktu, keitimo ir papildymo procesą, kiek tai susiję su žemės sklypais:

Eil.Nr.

Sklypo vieta (adresas)

Klaida

Klaidų taisymas, pakeitimai ir papildymai

1.

Vytauto g.18

Detaliajame plane neaiškus sklypo dydis bei jo ribos.

Suformuoti sklypą pagal inventorinę bylą, atskiriant bendro naudojimo želdinius.

2.

Vytauto g.45/ J.Basanavičiaus g.1

Pagrindiniame brėžinyje sklypas padalintas į kelis skirtingos paskirties sklypus, aiškinamajame rašte visi šie sklypai sujungti į vieną.

Koreguoti aiškinamąjį raštą formuojant skirtingos paskirties sklypus prie atskirų pastatų.

3.

J.Basanavičiaus g. 38, 40

Aiškinamajame rašte nepažymėtas pagrindinis pastatas, nenustatytas jo tvarkymo režimas.

Pažymėti pagrindinį pastatą ir nustatyti pastato ir sklypo tvarkymo režimą.

4.

Dzūkų g.4/Liepų t.3

Prie nekilnojamojo turto registre įregistruoto sklypo prijungta laisva valstybinė žemė su elektros paskirstymo punktu.

Suformuoti atskirus sklypus pagal nekilnojamojo turto registro ir inventorinius duomenis.

5.

Vytauto g. / Žvejų g. šiaurės vakarų kampas.

Detaliojo plano grafinėje dalyje sklypas suskaidytas į 4, o aiškinamajame rašte aprašytas kaip vienas sklypas.

Suformuoti 2 sklypus.

6.

Kvartalas Nr. 31, sklypo Nr.0.10

Neaiškus sklypų skaičius, dydis, apribojimai. Paskirtis - “kempingo išplėtimui“ prieštarauja gretimo kvartalo aprašyme pateiktam siūlymui kempingo neplėsti.

Suformuoti 4 po 19 arų sklypus.

7.

Teritorija tarp Klaipėdos pl., Kretingos g. ir Virbališkės tako

Visoje teritorijoje neaiškūs sklypų dydžiai, ribos, paskirtys.

Suformuoti atskirus sklypus skverui, prie mokyklų, kultūros objektui, numatant masinių renginių vietą.

8.

J.Basanavičiaus g. 42

Pagrindiniame brėžinyje sklypas pažymėtas kaip namų valda, aiškinamajame rašte tai rekreacinė teritorija.

Koreguoti aiškinamąjį raštą nustatant sklypo paskirtį - namų valdą.

9.

Alksnių g.2/ Karklų g.10

Pagrindiniame brėžinyje sklypas suformuotas, aiškinamajame rašte apie jį nėra jokio aprašymo.

Suformuoti sklypą pagal nekilnojamojo turto registro duomenis ir atskirą sklypą elektros pastotės statybai.

10.

Vytauto g.85a

Pagrindiniame brėžinyje sklypas pažymėtas kaip namų valda, aiškinamajame rašte tai komercinė teritorija.

Koreguoti aiškinamąjį raštą nustatant sklypo paskirtį - namų valda.

11.

Vytauto g.5, 7

Prie pastatų suformuotas apie 60 arų sklypas.

Suformuoti prie pastatų minima-lius sklypus.

12.

Meilės al.26

Nesuformuotas nekilnojamojo turto registre įregistruotas sklypas.

Suformuoti sklypą pagal nekilnojamojo turto registro duomenis, nustatyti jo apribojimus, tvarkymo režimą.

13.

J.Janonio g.14a

Detaliajame plane neparodytas nekilnojamojo turto registre įregistruotas pastatas, prie jo nesuformuotas sklypas.

Pažymėti pastatą ir prie jo suformuotam sklypui nustatyti apribojimus, tvarkymo režimą.

14.

Druskininkų g., sklypas Nr.88

Naujas sklypas suformuotas ant bendro naudojimo pėsčiųjų tako ir privažiavimo prie gretimame sklype esančių pastatų.

Suformuoti sklypą išsprendžiant pėsčiųjų tako ir privažiavimo problemą.

15.

Teritorijos prie daugiabučių namų

Nesuformuoti sklypai.

Suformuoti sklypus prie daugiabučių namų, nustatant jų apribojimus, tvarkymo režimus.

16.

Pajūrio juosta

Detaliajame plane sumaišyti Pajūrio juostos ir 1 kurorto apsauginės zonos terminai.

Pažymėti 1 kurorto apsauginę zoną, sutapatinant ją su Pajūrio juosta.

17.

Maironio g.

Teritorijoje tarp Maironio g. 8 (muzikos mokyklos) ir Maironio g. 2/ Jūratės g. 15 (banko) prie kelių pastatų suformuotas sklypas, neaiškios jo ribos, neišspręstas privažiavimo klausimas.

Suformuoti bendro naudojimo sklypą.

18.

Plytų g./ Vasario 16-osios g. pietinis kampas

-

Suformuoti sklypą lietaus kanalizacijos valymo įrenginiams ir automobilių stovėjimo aikštelei.

19.

Meilės al./ J.Basanavičiaus g. kampas

-

Panaikinus klojimo teatro sklypą, suformuoti sklypą lietaus kanalizacijos valymo įrenginiams ir atrakcionams.

20.

Meilės al.

-

Suformuoti sklypus visuomeninių tualetų su dušinėmis ir daiktų saugojimo kameromis statybai.

21.

Naglio al.

-

Suformuoti sklypus visuomeninių tualetų su dušinėmis ir daiktų saugojimo kameromis statybai.

Meras                                                                                                Pranas Žeimys

Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-05 15:41:35

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8551932
Šiandien apsilankė: 555
Dabar naršo: 15
Sprendimas: IDAMAS