English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 31 d., sekmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
KLAIPĖDOS PL. 7, 7A, PALANGOJE, PATVIRTINTAS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO TERITORIJOJE, ESANČIOJE ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOS PL. 7, 7A, PALANGOJE, VAKARINĖJE IR ŠIAURINĖJE GRETIMYBĖSE

 

2015 m. birželio 1 d. Nr. A1-562

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 6 dalimi ir 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 ir 72 punktais, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, 19 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2015-02-05 pažyma apie piniginę kompensaciją už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis Nr. 54815 bei atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. gegužės 7 d. žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-2299-(8.16),

t v i r t i n u žemės sklypo teritorijoje, esančioje žemės sklypų Klaipėdos pl. 7, 7A, Palangoje, vakarinėje ir šiaurinėje gretimybėse, formavimo ir pertvarkymo projektą:

1. Projekto rengimo organizatorius ir iniciatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

2. Projekto pavadinimas – žemės sklypas, esantis žemės sklypų Klaipėdos pl. 7, 7A vakarinėje ir šiaurinėje gretimybėse.

3. Projekto rengėjas – UAB „Domo projektas“, Aurimas Gečas (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-FP-304).

4. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika. Žemės sklypo plotas – 0,1180 ha.

5. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis iki projekto rengimo ir po jo – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

6. Žemės sklypo specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

6.1. elektros linijų apsaugos zona (sąlygų VI skyrius);

6.2. kurortų apsaugos zona (sąlygų XVI skyrius);

6.3. požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius);

6.4. nacionaliniai ir regioniniai parkai (sąlygų XXXIV skyrius).

7. Nustatyti servitutai:

7.1. servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206);

7.2. servitutas – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207);

7.3. servitutas – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 208);

7.4. kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas, kodas 215).

8. Kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės plotas – 0,0500 ha.

9. Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis sąlygos:

9.1. miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis kompensavimo būdas – piniginė kompensacija į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą (biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5442); kompensacija turi būti sumokėta prieš išregistruojant kitomis naudmenomis paverčiamą miško žemę iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro;

9.2. mokėtinos kompensacijos dydis – 840,86 Eur.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

Direktorė                                                                                         Akvilė Kilijonienė

 

Priedas Nr. 1

Paskutinis atnaujinimas: 2015-06-04 09:00:03

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8561899
Šiandien apsilankė: 1405
Dabar naršo: 16
Sprendimas: IDAMAS