English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 27 d., trečiadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Vytauto g. 175, 175A ŽP

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ VYTAUTO G. 175, 175A, PALANGOJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 28 d. Nr. A1-800

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 6 dalimi ir 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 ir 72 punktais bei atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. birželio 14 d. žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-(839)-8.26,

t v i r t i n u žemės sklypų Vytauto g. 175, 175A, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektą:

1. Projekto rengimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. 2. Projekto rengimo iniciatorės – Regina Vygontaitė, Irena Vygontaitė.3. Projekto pavadinimas – žemės sklypų Vytauto g. 175, 175A, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektas.4. Projekto rengėjas – UAB „Domo projektas“ (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-FP-304).5. Žemės sklypų savininkės – Regina Vygontaitė, Irena Vygontaitė.6. Žemės sklypų plotas iki projekto rengimo:

6.1. sklypo, kurio Nr. 1 – 0,0881 ha;

6.2. sklypo, kurio Nr. 2 – 0,1500 ha.

7. Projektu suformuotų žemės sklypų plotai:

7.1. sklypo, kurio Nr. 3 – 0,0881 ha;

7.2. sklypo, kurio Nr. 4 – 0,1500 ha.

8. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis iki projekto rengimo – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, ir poprojekto rengimo – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.9. Žemės sklypų specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. sklypo, kurio Nr. 3:

9.1.1. dujotiekių apsaugos zonos (sąlygų IX skyrius);

9.1.2. vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (sąlygų XLIX skyrius);

9.1.3. požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius).

9.2. sklypas, kurio Nr. 4:

9.2.1. ryšių linijų apsaugos zonos (sąlygų I skyrius);

9.2.2. elektros linijų apsaugos zonos (sąlygų VI skyrius);

9.2.3. dujotiekių apsaugos zonos (sąlygų IX skyrius);

9.2.4. vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (sąlygų XLIX skyrius);

9.2.5. požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinė apsaugos zona (sąlygų XX skyrius).

10. Siūlomi nustatyti servitutai:

10.1. žemės sklypui, kurio Nr. 3, servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas –207, plotas – 0,0245 ha;

10.2. žemės sklypui, kurio Nr. 4:

10.2.1. servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas – 207, plotas – 0,0155 ha;

10.2.2. servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas), kodas – 107, plotas – 0,0245 ha.

11. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Servitutai gali būti tikslinami teisės aktų nustatyta tvarka arba kadastrinių matavimų metu. Įrengus naujus inžinerinius tinklus, būtina tikslinti sklypų kadastrinius duomenis.12. Rengiant statinio techninį projektą inžinerinė infrastruktūra turi būti išspręsta ir įrengta žemės sklypo (-ų) savininko (-ų) lėšomis.13. Žemės sklypų Vytauto g. 175, 175A, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektu yrakoreguojamas žemės sklypo Vytauto g. 175, Palangoje, detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto valdybos 2001 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 153 „Dėl detaliųjų planų“ 1 punktu. Duomenis apie patvirtintą Projektą ir sprendimą, kuriuo patvirtintas Projektas, privaloma pateikti registruoti Lietuvos teritorijų planavimo registre savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                   Akvilė Kilijonienė

 

 

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-06-30 15:32:50

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8554668
Šiandien apsilankė: 909
Dabar naršo: 41
Sprendimas: IDAMAS