English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. birželio 5 d., penktadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Rengiamas CDDP koregavimas žemės sklype Kęstučio g., skl. kad. Nr. 2501/0031:113, Palangoje

Informuojame , kad skelbiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimo žemės sklype Kęstučio g., skl. kad. Nr. 2501/0031:113 Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. 

TPD Nr. TPDRIS sistemoje : K-VT-25-16-475.

Planavimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. A1-1316 ir 2017 rugpjūčio mėn. 03 d., Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1040. 

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-1420.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas, remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 3.4 ir 6 punktais. Dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių. 

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Papildomi planavimo uždaviniai:

- nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;

- numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;

- numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. 

Planavimo tikslai – teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, optimalios urbanistinės struktūros suformavimas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kęstučio g. (kadastrinis Nr. 2501/0031:113), Palangoje. 

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017-12-01 raštu Nr. (4.17)-D3-4076 “Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Kęstučio g. (kadastrinis Nr. 2501/0031:113) Palangoje koncepcijos” pritarė parengtai detaliojo plano koregavimo koncepcijai. 

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 125196077), Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 8 640 41402, el.paštas: administracija@palanga.lt 

Planavimo iniciatorius: UAB „Autemas“, įmonės kodas 304408739; Lvovo g. 13-12 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Evaldo Sadonio. 

Koreguojamo detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus archprojektas”, į.k.:120302352, adr: Kalvarijų g. 1, Vilnius, LT-09310; tel. (8 5) 275 3003, el.paštas: vilniaus@archprojektas.lt, projekto vadovas – L.Nemeikšytė (kvalifikacijos atestato Nr. A483) tel.: +370 685 23482, el.paštas: lolita.nemeiksyte@gmail.com . 

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2018 m. II ketvirtis.

Susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo galima nuo 2018-01-22 iki 2018-02-02 imtinai . Vieša ekspozicija nuo 2018-01-29 iki 2018-02-02. Viešas susirinkimas 2018-01-08 15 val. Ekspozicija ir susirinkimas vyks Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje Vytauto g. 112, Palanga.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti internetiniame tinklalapyje www.palanga.lt; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. TPDRIS sistemoje : K-VT-25-16-475) ir plano rengėjo UAB „Vilniaus archprojektas” patalpose adresu: Kalvarijų g. 1, Vilnius, LT-09310; tel. (8 5) 275 3003.

Planavimo pasiūlymus dėl koreguojamų detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu iki sprendinių susipažinimo pabaigos (2018-02-02) - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 8 640 48705, faks. 8 460 40217, el.paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. TPDRIS sistemoje : K-VT-25-16-475), plano rengėjui - UAB „Vilniaus archprojektas” adresu: Kalvarijų g. 1, Vilnius, LT-09310; tel. (8 5) 275 3003; detaliojo plano iniciatoriui - UAB „Autemas“, Lvovo g. 13-12 Vilnius.

Visuomenė teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Planavimo organizatoriaus atsakymą, kad į jų pateiktus pasūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruojamos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-16 09:12:49

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8567596
Šiandien apsilankė: 363
Dabar naršo: 18
Sprendimas: IDAMAS