English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. birželio 2 d., antradienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Detalieji planai

  LIETUVOS RESPUBLIKA                                                                                                                      S P R E N D I M A S 

PALANGOS MIESTO TARYBA                                                                                                                 2000 05 25  38 Nr. 38

4  -  ojo   šaukimo     7  -  asis posėdis                                                                                                          Palanga

                                                                                                                                                                                     

 Dėl detaliųjų planų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (1995 12 12 Nr.I-1120) 20 str. 5 p. ir Detaliųjų planų taisyklių (patvirtintų Statybos ir urbanistikos ministro 1996 11 15 įsakymu Nr.159) 45 p., Palangos miesto taryba NUSPRENDŽIA:

 

Patvirtinti detaliuosius planus:

 

1. Nemirsetos (rengėjas – UAB “Urbanistika”).

 

2. Šventosios gyvenvietės (rengėjas – UAB “Palangos projektas”).

 

3. UAB “Karolinos turas” Vanagupės g. (rengėjai: S.Šarkinas, E.Benetis 1999-2000).

Meras                                                                                                                                                                     P.Žeimys

Priedas Nr. 1 

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

 

  Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

                      

LIETUVOS RESPUBLIKA                                                                                                            S P R E N D I M A S

PALANGOS MIESTO TARYBA                                                                                                    2001 02 01 Nr. 17

4 - ojo šaukimo 18 - asis posėdis                                                                                                  Palanga

 

Dėl Šventosios detaliojo plano

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (1999 06 17 Nr.VIII-1234) 32 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos Kretingos miškų urėdijos 2001 01 03 raštą Nr.06 ir į Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos prie Aplinkos ministerijos 2000 11 17 protokolo Nr.1 išvadas, Palangos miesto taryba NUSPRENDŽIA:

 

1. Sustabdyti Tarybos 2000 03 21 sprendimo Nr.38 “Dėl detaliųjų planų” 2 punkto galiojimą, kiek tai susiję su sklypų formavimu gyvenamųjų mažaaukščių pastatų statybai valstybinėje miškų ūkio paskirties žemėje.

 

2. Pavesti Savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriui iki artimiausio Tarybos posėdžio pateikti pasiūlymus dėl Šventosios detaliojo plano korektūros.

 

Meras                                                                                                                                               E.Rimkus

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA                                                                                                              S P R E N D I M A S

PALANGOS MIESTO VALDYBA                                                                                                   2001 02 08 Nr. 21

                                                                                                                                                                    Palanga

Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano pakeitimo ir papildymo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 11 15 įsakymu Nr.159 patvirtintų Detaliųjų planų taisyklių 51 punktu, Palangos miesto valdyba NUSPRENDŽIA:

 

Keisti ir papildyti Šventosios gyvenvietės detalųjį planą, patvirtintą Palangos miesto tarybos 2000 03 21 sprendimo Nr.38 “Dėl detaliųjų planų” 2 punktu, pagal priedą.

 

Meras                                                                                                                                                  E.Rimkus

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA                                                                                                       S P R E N D I M A S

PALANGOS MIESTO TARYBA                                                                                               2001 03 23 Nr. 41

4 - ojo šaukimo 20 - asis posėdis                                                                                            Palanga

 

 

Dėl žemės sklypų prie poilsio namelių Šventojoje

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (1994 07 07 Nr.I-533, 2000 10 12 Nr.VIII-2018) 7 straipsnio 9, 11, 12 dalimis, Palangos miesto taryba NUSPRENDŽIA:

 

Įpareigoti Valdybą įstatymų nustatyta tvarka:

 

1. Organizuoti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano pakeitimą ir papildymą:

 

1.1. Sumažinant leidžiamą rekonstruojamų poilsio namelių aukštį iki 4,0 metrų.

 

1.2. Papildant žemės sklypų prie poilsio namelių urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas pagal priedą.

 

1.3. Pagal galimybes sumažinant žemės sklypų prie poilsio namelių dydį iki minimalių.

 

2. Tvirtinti, įvykdžius šio sprendimo 1.1, 1.2 ir 1.3 punktus, žemės sklypų prie Žemės ir kito nekilnojamo turto kadastre ir registre įregistruotų poilsio namelių dydį, ribas ir apribojimus.

 

3. Nuomoti iki 3 metų žemės sklypus prie Žemės ir kito nekilnojamo turto kadastre ir registre neįregistruotų poilsio namelių.

 

Meras                                                                                                                                                       E. Rimkus

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

PALANGOS MIESTO VALDYBA                                                                                              S P R E N D I M A S

                                                                                                                                                        2001 04 12 Nr. 7

                                                                                                                                                                 Palanga

 

Dėl Valdybos 2001 02 08 sprendimo Nr.21 papildymo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 11 15 įsakymu Nr.159 patvirtintų Detaliųjų planų taisyklių 51 punktu, Palangos miesto Valdyba NUSPRENDŽIA :

 

Papildyti Valdybos 2001 02 08 sprendimo Nr.21 “Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano pakeitimo ir papildymo” priedą 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 punktais ir juos išdėstyti taip:

Eil.

Nr.

Sklypo vieta

(adresas)

Klaida

Klaidos taisymas

12.

Miško takas 13a

Detaliajame plane prie pastato nesuformuotas sklypas .

Suformuoti sklypą pagal inventorinę bylą.

13.

Šventosios g.11

Aiškinamojo rašto bylose skiriasi sklypo ribos ir gretimo viešbučiui skirto sklypo dydis.

Suvienodinti šiuos sklypus pagal aiškinamojo rašto bylą, kurioje viešbučiui skirto sklypo dydis 3200 kv.m.

14.

Jūros g.2a

Prie statinio (eksplikacijoje Nr.80) nesuformuotas sklypas

Suformuoti sklypą .

15.

Pušyno g 2c

Prie statinio (eksplikacijoje Nr.80) nesuformuotas sklypas

Suformuoti sklypą .

16.

Jūros g.28a

Prie statinio (eksplikacijoje Nr.80) nesuformuotas sklypas

Suformuoti sklypą .

17.

Mėguvos g.17

Prie blokuotų pastatų suformuotas 6000 kv.m. sklypas.

Sumažinti sklypą pagal inventorines bylas.

18.

Kopų g. (už skly-po Kopų g.20)

Du nauji sklypai suformuoti lauko teniso aikštelės vietoje

Panaikinti naujai suformuotus sklypus, įteisinant sporto aikštelę Tarybos vardu.

19.

Žuvėdrų g.3, 5

Prie šiems namams priklausančių sandėliukų ir tvartų nesuformuotas sklypas ir privažiavimai.

Suformuoti sklypą, privažiavimus.

20.

Kuršių tako šiaurinė dalis, Miško takas

Nėra aiškinamojo rašto .

Detalizuoti teritorijas aiškina-majame rašte.

21.

Žemės sklypai prie poilsio namelių

Leidžiamas rekonstruojamų poilsio namelių aukštis - iki 7,5 metrų.

Leidžiamas rekonstruojamų poilsio namelių aukštis - iki 4,0 metrų.

22.

Žemės sklypai prie poilsio namelių

Nustatyta nepakankamai urbanistinių - architektūrinių apribojimų ir sąlygų:

Papildyti urbanistinius-architek-tūrinius apribojimus ir sąlygas:

Žemės sklypų užstatymo tankis – esama padėtis.

Rekonstruojant poilsio namelius naudojamos tik lengvos konstrukcijos, rąstai, dailylentės.

Leidžiamos namelių spalvos: įvairių atspalvių natūralus medis arba žalia, atskirus atspalvius derinant su miesto vyriausiąja dailininke.

Draudžiama lieti juostinius ar ištisinius betoninius pamatus.

Pagrindinės tikslinės žemės paskirties (kitos paskirties) žemės naudojimo būdas – rekreacinė teritorija nekeičiama, poilsio nameliai negali būti keičiami į gyvenamuosius namus.

Draudžiama įrenginėti naujus kietos dangos privažiavimus.

Saugomi visi sklype esantys želdiniai.

23

Miško tako rytinė pusė

Valstybinėje miškų ūkio paskirties žemėje suformuoti sklypai mažaaukščių pastatų statybai.

Panaikinti suformuotus sklypus.

24.

Šventosios g.

Suformuotas naujas sklypas sporto aikštelės vietoje

Panaikinti naują sklypą, įteisinant sporto aikštelę Tarybos vardu.

Meras                                                                                                             E.Rimkus

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

PALANGOS MIESTO TARYBA                                                                                     S P R E N D I M A S

4 - ojo šaukimo 21 - asis posėdis                                                                            2001 04 19 Nr. 54

                                                                                                                                                   Palanga

Dėl detaliųjų planų

 

Palangos miesto taryba NUSPRENDŽIA:

 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (1995 12 12 Nr.I-1120) 20 straipsnio 5 dalimi ir:

 

1.1. Atižvelgiant į Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2001 03 14 raštą Nr. 04-01-02- 19-310 patvirtinti “Rytų” gyvenamųjų namų kvartalo dalies tarp Vasaros, Žaros ir Pavasario g., Palangoje, detalųjį planą. Plano rengėjas – I.Murnikovo individuali projektavimo įmonė. Planavimo organizatorius – savivaldybės valdyba.

 

1.2. Atsižvelgiant į Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2001 04 09 raštą Nr.04-01-02-19-438 ir į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2001 03 14 išvadą Nr.04-07-04/464 (prieš pradedant statybos darbus, jaunas pušaites, patenkančias po dangomis, persodinti į iš anksto parengtas vietas, prisilaikant persodinimo technologijos) patvirtinti S.Dariaus ir S.Girėno g. “Gabijos” kvartale detalųjį planą. Planavimo organizatorius – savivaldybės valdyba. Plano rengėjas – UAB “Vakarų projektai”.

 

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (1999 06 17 Nr.VIII-1234) 32 straipsnio 1 dalimi, sustabdyti Tarybos 2000 03 21 sprendimo Nr.38 “Dėl detaliųjų planų” 2 punkto galiojimą, kiek tai susiję su Valdybos 2001 02 08 Nr.21 ir 2001 04 12 Nr.77 sprendimuose numatomais Šventosios detaliojo plano pakeitimais ir papildymais.

 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (1995 12 12 Nr. I-1120) 16 straipsnio 4 punktu, 17 straipsnio 2 dalies 2 punktu bei 20 straipsnio 3 punktu, leisti rengti bendrąja tvarka 3 etapais žemės sklypo Klaipėdos pl. 35a detalųjį planą patikslinant sklypo ribas laisvos valstybinės žemės fondo sąskaita. Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės valdyba. Plano rengimą finansuoja suinteresuotas asmuo - UAB “Karpis”.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 01 14 Nr. VIII-1029, nauja įstatymo redakcija 2000 09 19 Nr. VIII-192) 33 str. 1 dalimi sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Meras                                                                                                             E.Rimkus

 

 

 

 

PALANGOS MIESTO TARYBA

 

4-OJO ŠAUKIMO 39-ASIS POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

 

DĖL VALDYBOS 2001 M. BALANDŽIO 12 D. SPRENDIMO NR.77 18 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2002 m. gegužės 16 d. Nr.94

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049, 2000, Nr.91-2832) 11 straipsnio 2 dalimi, Palangos miesto taryba n u s p r e n d ž i a:

 

Pripažinti netekusiu galios Valdybos 2001 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr.77 ,,Dėl Valdybos 2001-02-08 sprendimo Nr.21 papildymo“ 18 punktą.

Meras                                                                                                                                                                                         Pranas Žeimys

 

 

 
 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

5-OJO ŠAUKIMO 53-ASIS POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

 

DĖL NEMIRSETOS DETALIOJO PLANO

 

2005 m. rugsėjo 8 d. Nr. T2-179

 

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945,) 32 straipsnio 1 punktu bei atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2005 m. rugpjūčio 12 d. raštą Nr. 3B-(7.5)-M-660-789 ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono Aplinkos apsaugos departamento 2005 m. liepos 13 d. raštą Nr. (1.17.)-V4-2580, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

Sustabdyti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 „Dėl detaliųjų planų“ 1 punkto galiojimą, kiek tai susiję su Nemirsetos detaliuoju planu suformuotais žemės sklypais I.(XLIII), R.(XII), R.(XXVIII), R(XXIX), R.(XXX), R.(XXXI), R.(XXXII), R.(XXXIII), R.(XXXIV), R.(XXXV), R.(XXXVII), R.(XXXVIII), K.(XII), K.(XV), 0.1.K, 0.2.K, 0.3.K, 0.4.K, 0.5.K, 0.6.K, 0.7.K, 0.1.L, 0.2.L, 0.3.L, 0.4.L, 0.5.L, 0.6.L, 0.7.L.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308) 33 straipsnio 1 dalimi sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Meras                                                                                                                                                                                                   Pranas Žeimys

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL TARYBOS 2000 M. KOVO 21 D. SPRENDIMO NR. 38 2 PUNKTO

 

2012 m. sausio 26 d. Nr. T2-21

 

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į tai, kad kai kurie Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendiniai yra neišsamūs, dviprasmiški, neatitinkantys faktinės padėties, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

 

Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 „Dėl detaliųjų planų“ 2 punktą, kiek tai susiję su teritorijomis, nurodytomis 1 – 2 punktuose, ir patvirtinti pridedamas schemas:

 

1. Žemės sklypo Mėguvos g. 5, Mėguvos gatvės pietinėje gretimybėje, žemės sklypų Mėguvos g. 7 ir 7A rytinėje gretimybėje, žemės sklypų Mokyklos g. 38, 36 ir 40 vakarinėje gretimybėje.

 

2. Žemės sklypų Šaltinio g. 44, 46, 48, 50, 52, 54 ir 56 rytinėje gretimybėje, Miško tako 51 – pietinėje, Miško tako – vakarinėje, Miško tako 37, 37A, 13 ir 14A – šiaurinėje gretimybėje.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Meras                                                                                                                                                                                                          Šarūnas Vaitkus

Schema Nr. 1

Schema Nr. 2

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-05-21 13:04:32

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8563749
Šiandien apsilankė: 415
Dabar naršo: 11
Sprendimas: IDAMAS