English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. birželio 5 d., penktadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Vanagupės g. 7, formavimo ir pertvarkymo projektas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VANAGUPĖS G. 7, PALANGOJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. A1- 720

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 6 dalimi ir 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 ir 72 punktais bei atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. birželio 10 d. žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-815-(8.22.),

t v i r t i n u žemės sklypo Vanagupės g. 7, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektą:

1. Projekto rengimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. 2. Projekto rengimo iniciatorė – Juzefa Kniukštienė.3. Projekto pavadinimas – žemės sklypo Vanagupės g. 7, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektas.4. Projekto rengėjas – UAB „Gistama“, projekto vadovas Tautvydas Virkutis (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-FP-782).5. Žemės sklypo Vanagupės g. 7, Palangoje (kadastrinis Nr. 2501/0021:95, plotas – 3,9998 ha.), savininkai –Juzefa Kniukštienė, Ineta Černeckytė, Alyna Černeckienė, Aleksandras Michelsonas, Remigijus Marcinkevičius, Aldona Žvybienė, Anicetas Vaišvila, Jonas Makūnas, Algis Karoblis, Vytautas Zabarskas, Antanas Marozas, Borisas Lebedevas, Vytautas Ulozas, Angelija Zokaitienė, Lietuvos Respublika.6. Prieš Projekto rengimą planuojamos teritorijos pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – gyvenamosios teritorijos; rekreacinės teritorijos; bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.7. Pagal Projektą naujai suformuotų žemės sklypų plotai, pagrindinės žemės naudojimo paskirtys, naudojimo būdai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, servitutai:

7.1. žemės sklypo Nr. 1: plotas – 0,4083 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

7.1.1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: elektros linijų apsaugos zonos (sąlygų VI skyrius); dujotiekių apsaugos zonos (sąlygų IX skyrius); požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (sąlygų XX skyrius);

7.1.2. Siūlomi servitutai:

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas daiktas, kodas 115);

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas, kodas 218);

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 222);

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas, kodas 215);

Servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 225);

7.2. žemės sklypo Nr. 2: plotas – 2,1385 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

7.2.1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: ryšių linijų apsaugos zonos (sąlygų I skyrius); elektros linijų apsaugos zonos (sąlygų VI skyrius); dujotiekių apsaugos zonos (sąlygų IX skyrius); požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (sąlygų XX skyrius); vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (sąlygų XLIX skyrius);

7.2.2. Siūlomi servitutai:

Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas, kodas 202);

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas daiktas, kodas 215);

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 222);

Servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 225);

7.3. žemės sklypo Nr. 3: plotas – 1,4530 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; rekreacinės teritorijos; bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.

7.3.1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: ryšių linijų apsaugos zonos (sąlygų I skyrius); elektros linijų apsaugos zonos (sąlygų VI skyrius); dujotiekių apsaugos zonos (sąlygų IX skyrius); požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (sąlygų XX skyrius); vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (sąlygų XLIX skyrius);

7.3.2. Siūlomi servitutai:

Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas, kodas 202);

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas daiktas, kodas 215);

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 222);

Servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 225);

8. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Servitutai gali būti tikslinami teisės aktų nustatyta tvarka arba kadastrinių matavimų metu. Įrengus naujus inžinerinius tinklus, būtina tikslinti sklypų kadastrinius duomenis.

9. Rengiant projektinius pasiūlymus statiniui projektuoti, statinio techninį projektą, inžinerinė infrastruktūra turi būti išspręsta ir įrengta žemės sklypo (-ų) savininko (-ų) lėšomis.

10. Duomenis apie patvirtintą Projektą ir sprendimą, kuriuo patvirtintas Projektas, privaloma pateikti registruoti Lietuvos teritorijų planavimo registre savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatose nustatyta tvarka.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorė Akvilė Kilijonienė

Parengė: Neringa Petrauskienė

 

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

Paskutinis atnaujinimas: 2016-06-21 09:38:57

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8567543
Šiandien apsilankė: 310
Dabar naršo: 19
Sprendimas: IDAMAS