English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 26 d., antradienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Žirgų takas 5, Palanga

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ TAKAS 5 (kadastrinis Nr. 2501/0033:265), PALANGOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO, NAUDOJIMO būdo ir pobūdžio pakeitimo

 

2011 m. spalio 6 d. Nr. T2-182

 

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 24 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2004, Nr. 152-5545; 2011, Nr. 8-333), 15 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. liepos 4 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-1399, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

 

1. Patvirtinti 1,4606 ha žemės sklypo Žirgų takas 5 (kadastrinis Nr. 2501/0033:265), Palangoje, detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Vytautas Glodenis. Plano rengėjas – UAB „Palangos projektas“.

 

2. Pakeisti žemės sklypų, suplanuotų žemės sklypo Žirgų takas 5 (kadastrinis Nr. 2501/0033:265), Palangoje, detaliuoju planu, naudojimo būdą ir pobūdį:

 

2.1. žemės sklypo Nr. 1 – iš bendro naudojimo teritorijos, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių į rekreacinės teritorijos, ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos;

 

2.2. žemės sklypų Nr. 2 – 3 – iš bendro naudojimo teritorijos, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių į gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos;

 

2.3. žemės sklypų Nr. 4 – 9 – iš bendro naudojimo teritorijos, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių į gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir atskirų želdynų teritorijos, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų;

 

2.4. žemės sklypo Nr. 10 – iš bendro naudojimo teritorijos, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių į inžinerinės infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.

 

3. Nustatyti, kad žemės sklypuose Nr. 1 – 10, pagal detaliojo plano sprendinius, valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai išsaugojami.

 

4. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 1 d. sprendimą Nr. T2-116 „Dėl Igno Karvelio iki 1940 m. nuosavybės teise valdyto žemės sklypo (Vilimiškėje) detaliojo plano patvirtinimo“, kiek tai susiję su žemės sklypu Žirgų takas 5, Palangoje.

 

5. Nustatyti, kad Igno Karvelio iki 1940 m. nuosavybės teise valdyto žemės sklypo (Vilimiškėje) detaliuoju planu suplanuotu keliu gretimų žemės sklypų savininkai gali naudotis iki bus įrengta Karvelyno gatvės dalis pagal žemės sklypo detaliojo plano Žirgų takas 5, Palangoje, sprendinius.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Mero pavaduotojas,                                                                                                                                                                                       Saulius Simė

pavaduojantis Merą

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ TAKAS 5, PALANGOJE, DETALIOJO PLANO

2012 m. rugpjūčio 9 d. Nr. T2-224

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, vykdydama Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-154-342/2012 patvirtintą 2012 m. kovo 21 taikos sutartį, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl žemės sklypo Žirgų takas 5 (kadastrinis Nr. 2501/0033:265), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo“:

1. 1 punktą iš dalies, tai yra panaikinant detaliojo planavimo sprendinius, kuriais buvo panaikinti ir/arba pakeisti 2006-10-31 Apskrities viršininko įsakymu Nr. 13.6-5643 nustatyti kelio servitutas bei servitutas suteikiantis teisę aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas suformuotuose žemės sklypuose Nr. 2, Nr. 3, Nr. 10.

2. 4 punktą iš dalies, nustatant, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-06-01 sprendimo Nr. T2-116 „Dėl Igno Karvelio iki 1940 m. nuosavybės teise valdyto žemės sklypo (Vilimiškėje) detaliojo plano patvirtinimo“ sprendiniai pripažįstami netekę galios, kiek tai susiję su žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0033:265, suformuotais žemės sklypais Nr. 1, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnio 1 dalimi, šis sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Meras                                                                                                                                                                                Šarūnas Vaitkus

Paskutinis atnaujinimas: 2013-02-12 11:25:07

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8553640
Šiandien apsilankė: 1034
Dabar naršo: 14
Sprendimas: IDAMAS