English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 29 d., penktadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Kregždžių g. 23, formavimo ir pertvarkymo projektas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KREGŽDŽIŲ G. 23, PALANGOJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 27 d. Nr. A1-796

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 6 dalimi ir 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 ir 72 punktais bei atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. birželio 9 d. žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-(805)-8.16,

t v i r t i n u žemės sklypo Kregždžių g. 23, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektą:

1. Projekto rengimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. 2. Projekto rengimo iniciatoriai – Paulius Petrauskas, Donatas Narkus.3. Projekto pavadinimas – žemės sklypo Kregždžių g. 23, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektas.4. Projekto rengėjas – UAB „Domo projektas“. Projektą parengė Aurimas Gečas (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-FP-304).5. Žemės sklypo savininkai – Paulius Petrauskas, Donatas Narkus.6. Žemės sklypo plotas iki projekto rengimo – 0,3000 ha.7. Projektu suformuotų žemės sklypų plotai:

7.1. sklypo, kurio Nr. 2 – 0,1500 ha;

7.2. sklypo, kurio Nr. 3 – 0,1500 ha.

8. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis iki ir po projekto rengimo – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.9. Žemės sklypų specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos – nėra.

10.Siūlomi nustatyti servitutai:

10.1. žemės sklypui, kurio Nr. 2:

10.1.1. servitutas S1 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas), kodas – 218, plotas – 0,0582 ha;

10.1.2. servitutas S2 – teisė, aptarnauti, naudoti aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas – 222, plotas – 0,0016 ha.

10.2. žemės sklypui, kurio Nr. 3:

10.2.1. servitutas S1 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas), kodas – 218, plotas – 0,0582 ha;

10.2.2. servitutas S2 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas), kodas – 218, plotas – 0,0016 ha;

10.2.3. servitutas S3 – teisė, aptarnauti, naudoti aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas – 222, plotas – 0,0031 ha.

11. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Servitutai gali būti tikslinami teisės aktų nustatyta tvarka arba kadastrinių matavimų metu. Įrengus naujus inžinerinius tinklus, būtina tikslinti sklypų kadastrinius duomenis.12. Rengiant statinio techninį projektą inžinerinė infrastruktūra turi būti išspręsta ir įrengta žemės sklypo (-ų) savininko (-ų) lėšomis.13. Žemės sklypo Kregždžių g. 23, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektu yrakoreguojamas žemės sklypo Kregždžių g. 23 (kadastrinis Nr. 2501/0003:100), Palangoje, detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-278. Duomenis apie patvirtintą Projektą ir sprendimą, kuriuo patvirtintas Projektas, privaloma pateikti registruoti Lietuvos teritorijų planavimo registre savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                        Akvilė Kilijonienė

 

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

Paskutinis atnaujinimas: 2016-06-29 10:25:32

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8558175
Šiandien apsilankė: 433
Dabar naršo: 11
Sprendimas: IDAMAS