English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Karvelyno g. 21, Palanga DP

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 53-ASIS POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KARVELYNO G. 21, PALANGOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2010 m. gruodžio 28 d. Nr. T2-358

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo(Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. lapkričio 22 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2673, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti žemės sklypo Karvelyno g. 21, Palangoje, detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Angelė Karvelytė. Plano rengėjas – UAB „Vitalda“.

2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 1 d. sprendimą Nr. T2-116 „Dėl Igno Karvelio iki 1940 m. nuosavybės teise valdyto žemės sklypo (Vilimiškėje) detaliojo plano patvirtinimo“, kiek tai susiję sužemės sklypu Karvelyno g. 21, Palangoje.

3.Nustatyti, kad bendro naudojimo (B3) sklypai būtų apželdinti spygliuočiais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308;2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnio 1 dalimi, sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Meras                                                      Vytautas Stalmokas

Priedas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 56-ASIS POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KARVELYNO G. 21, PALANGOJE, DETALIUOJU PLANU SUPLANUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO BŪDO IR POBŪDŽIO NUSTATYMO

2011 m. kovo 31 d. Nr. T2-71

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 24 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2004, Nr. 152-5546; 2011, Nr. 8-333), 15 punktu bei atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-358 patvirtinto žemės sklypo Karvelyno g. 21, Palangoje, detaliojo plano sprendinius, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti žemės sklypų, suplanuotų žemės sklypo Karvelyno g. 21 (kadastro Nr. 2501/0033:266), Palangoje, detaliuoju planu, naudojimobūdą ir pobūdį:

1. Žemės sklypo Nr. 1 (bendras žemės sklypo plotas – 0,1247 ha) – gyvenamosios teritorijos, vienbučiųir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

2. Žemės sklypo Nr. 2 (bendras žemės sklypo plotas – 0,1249 ha) – gyvenamosios teritorijos, vienbučių irdvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

3. Žemės sklypo Nr. 3 (bendras žemės sklypo plotas – 0,1304 ha) – gyvenamosios teritorijos, vienbučiųir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

4. Žemės sklypo Nr. 4 (bendras žemės sklypoplotas – 0,1159 ha) 0,0306 ha – rekreacinės teritorijos, trumpalaikio poilsio statinių statybos, 0,0853 ha – bendronaudojimo teritorijos, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių.

5. Žemės sklypo Nr. 5 (bendras žemės sklypo plotas – 0,1511 ha) 0,0255 ha – rekreacinės teritorijos, trumpalaikio poilsiostatinių statybos, 0,1256 ha – bendro naudojimo teritorijos, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių.

6. Žemės sklypo Nr. 6 (bendras žemės sklypo plotas – 0,1193 ha) 0,0255 ha – rekreacinės teritorijos, trumpalaikio poilsiostatinių statybos, 0,0938 ha – bendro naudojimo teritorijos, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių.

7. Žemės sklypo Nr. 7 (bendras žemės sklypo plotas – 0,1177 ha) 0,0255 ha – rekreacinės teritorijos, trumpalaikio poilsiostatinių statybos, 0,0922 ha – bendro naudojimo teritorijos,urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių.

8. Žemės sklypo Nr. 8 (bendras žemės sklypo plotas – 0,1254 ha) 0,0255 ha – rekreacinės teritorijos, trumpalaikio poilsiostatinių statybos, 0,0999 ha – bendro naudojimo teritorijos,urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių.

9. Žemės sklypo Nr. 9 (bendras žemės sklypo plotas – 0,1177 ha) 0,0255 ha – rekreacinės teritorijos, trumpalaikio poilsiostatinių statybos, 0,0922 ha – bendro naudojimo teritorijos,urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių.

10. Žemės sklypo Nr.10 (bendras žemės sklypo plotas – 0,1096 ha) 0,0255 ha – rekreacinės teritorijos; trumpalaikio poilsiostatinių statybos, 0,0841 ha – bendro naudojimo teritorijos,urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių.

11. Žemės sklypo Nr. 11 (bendrasžemės sklypo plotas – 0,0928 ha) – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijųaptarnavimo objektų statybos.

12. Žemės sklypo Nr. 12 (bendras žemėssklypo plotas – 0,0822 ha) – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijųaptarnavimo objektų statybos.

13. Žemės sklypo Nr. 13 (bendrasžemės sklypo plotas – 0,0488 ha) – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijųaptarnavimo objektų statybos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                  Vytautas Stalmokas

 

Paskutinis atnaujinimas: 2011-04-13 13:49:03

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8559173
Šiandien apsilankė: 269
Dabar naršo: 23
Sprendimas: IDAMAS