English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Kadastriniai Nr. 2501/0041:120 ir 2501/0041:130, Palanga DP

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 49-ASIS POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIŲ KADASTRINIAI NR. 2501/0041:120 IR 2501/0041:130, PALANGOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2010 m. rugpjūčio 19 d. Nr. T2-263

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. birželio 15 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. P1-1495, Palangos miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2501/0041:120 ir 2501/0041:130, Palangoje, detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Arminas Žulkus, Ivars Putrius. Plano rengėjas – UAB „Vakarų regiono projektai“.

2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 „Dėl gyvenamųjų kvartalų projektų patvirtinimo“ 1.2 punktą, kiek tai susiję su žemės sklypais, kurių kadastriniai Nr. 2501/0041:120 ir 2501/0041:130, Palangoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308;2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnio 1 dalimi sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Meras                                                       Vytautas Stalmokas

Priedas


PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 56-ASIS POSĖDIS

SPRENDIMAS

Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2501/0041:120 ir 2501/0041:130, Palangoje, detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo, pobūdžio

2011 m. kovo 31 d. Nr. T2-67

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 24 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Žin., 1999, Nr.83-2471; 2004, Nr. 152-5545; 2011, Nr. 8-333), 15 punktu bei atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. T2-263 patvirtinto žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2501/0041:120 ir 2501/0041:130, Palangoje, detaliojo plano sprendinius, Ivarso Putriaus ir Armino Žulkaus 2011m. vasario 10 d. prašymą, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2501/0041:120 ir 2501/0041:130, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kito spaskirties.

2. Nustatyti žemės sklypų, suplanuotų žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2501/0041:120 ir 2501/0041:130, Palangoje, detaliuoju planu naudojimo būdą ir pobūdį:

2.1. žemės sklypui Nr. 1 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.2. žemės sklypui Nr. 2 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.3. žemės sklypui Nr. 3 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.4. žemės sklypui Nr. 4 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.5. žemės sklypui Nr. 5 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos(vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.6. žemės sklypui Nr. 6 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.7. žemės sklypui Nr. 7 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.8. žemės sklypui Nr. 8 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.9. žemės sklypui Nr. 9 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.10. žemės sklypui Nr. 10 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.11. žemės sklypui Nr. 11 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.12. žemės sklypui Nr. 12 – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos);

2.13. žemės sklypuiNr. 13 – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inžineriniųtinklų koridoriams.

2.14. žemės sklypui Nr. 14 – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.

3. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr.2501/0041:120 ir 2501/0041:130, Palangoje, detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir verčių“ 1punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                   Vytautas Stalmokas

Paskutinis atnaujinimas: 2011-04-13 11:52:53

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8559979
Šiandien apsilankė: 1075
Dabar naršo: 16
Sprendimas: IDAMAS