English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Medvalakio g. 8A, Palanga

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 53-ASIS POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MEDVALAKIO G. 8A, PALANGOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 28 d. Nr. T2-355

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2138, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti žemės sklypo Medvalakio g. 8A, Palangoje, detalųjį planą. Planavimo organizatorius – UAB „Savas“, Algirdas Vanagas, Gunnar Ivan Andersen, Rasa Andersen, Robertas Bašermanas. Plano rengėjas – UAB „A22“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308;2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnio 1 dalimi, sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Meras                                                       Vytautas Stalmokas

Priedas

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

7-OJO ŠAUKIMO 8-ASIS POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MEDVALAKIO G. 8A, PALANGOJE, BŪDO IR POBŪDŽIO PAKEITIMO

2011 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T2-148

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 24 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2004, Nr. 152-5546; 2011, Nr. 8-333), 15 punktu, Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio specifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151 (Žin., 2005, Nr. 41-1317; 2011, Nr. 2-64), 2 lentelės 3 pastaba bei atsižvelgdama į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-355 patvirtinto žemės sklypo Medvalakio g. 8A, Palangoje, detaliojo plano sprendinius ir į UAB „SAVAS“, Algirdo Vanago, Gunnar Ivan Anders, Rasos Andersen ir Roberto Bašarmano 2011 m. birželio 8 d. prašymą, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti žemės sklypo Medvalakio g. 8A (kadastrinis Nr. 2501/0040:504), Palangoje, naudojimo būdą ir pobūdį – iš komercinės paskirties objektų teritorijos į gyvenamosios teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos.

2. Nustatyti, kad žemės sklype Medvalakio 8A, (kadastrinis Nr. 2501/0040:504), Palangoje, pagal detaliojo plano sprendinius valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių – nėra.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                                                                                                                                       Šarūnas Vaitkus

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2011-10-17 09:31:24

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8559992
Šiandien apsilankė: 1088
Dabar naršo: 15
Sprendimas: IDAMAS